När det stod klart att många njursjuka och transplanterade efter första två vaccinsprutorna inte utvecklade skydd mot covid-19, bestämdes att de skulle få en tredje dos.
Boosterdosen har gett god effekt visar pågående studier. Drygt 80 procent av trensplanterade har antikroppar en månad efter tredje sprutan, enligt preliminära siffror från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. För dialyspatienter är det över 90 procent, enligt en studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Men fortfarande är det alltså en andel som inte har utvecklat antikroppar, och ovissheten är stor. Särskilt som inte alla ges möjlighet till antikroppstest. I början av december meddelade Folkhälsomyndigheten via e-post att immunsupprimerade rekommenderas en påfyllnadsdos ett halvår efter extradosen.

I ordnigen för de första två doserna prioriterades inte bara äldre och vissa riskgrupper, utan även personer som delade hushåll med någon i en riskgrupp fick förtur till vaccin.
Men tredje sprutan var till en början enbart för personer med nedsatt immunförsvar. På sikt kommer hela befolkningen erbjudas en tredje spruta. Men friska personer i åldersgruppen 18–49 år kommer sist.
En som har reagerat på detta är Kim Lindmark, 54 år, i Stockholm. I snart tio år har han gått i dialys. När han fick sin tredje spruta i september förväntade han sig att hans hustru och båda söner skulle komma strax efter.
– De fick sin andra dos i maj, snart sju månader sedan. Efter sex månader avtar ju verkan, så nu finns så klart en oro att de kan bära hem smitta, säger han.
Hans hustru kan arbeta hemifrån, men risk att smittas finns förstås när hon rör sig i butiker till exempel. Sönerna som är 18 och 20 år går i skolan och gör vad de kan för att hålla avstånd.
– I takt med ökad smittspridning och minskad verkan av första doserna börjar vi fråga oss varför inte anhöriga till personer i riskgrupp prioriteras för påfyllnadsdos, precis som personal på äldreboenden och i hemtjänsten.

Folkhälsomyndigheten hänvisar till att ålder har stor betydelse för hur länge vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom, därför rekommenderas påfyllnadsdos till de äldsta först.
Enligt myndigheten har Sverige vaccin som ska räcka till alla och regionerna behöver arbeta med vaccinationerna i all snabbare takt, men den framhåller att det är av yttersta vikt att påfyllnadsdosen prioriteras i en ordning så att de grupper i samhället som har mest nytta av den vaccineras först.
– Vi ser nu att regionerna har skalat upp sitt vaccinationsarbete och gör allt man kan för att alla ska få den tredje dosen så fort som möjligt, säger Britta Björkholm, chef för avdelningen för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten.

Flera aktörer arbetar för att ta fram läkemedel mot covid-19, för behandling av personer som insjuknat. Vissa kan även användas förebyggande.
Vid tidpunkten för Njurfunks pressläggning finns tre läkemedel godkända i EU. Ytterligare läkemedel väntar på godkännande.
– På Socialstyrelsen pågår ett mycket aktivt arbete med att säkerställa att nya läkemedel för covid-19 kommer till Sverige för användning. Det här är ett arbete som involverar många olika aktörer, men den självklara målsättningen är att de här läkemedlen ska komma ut till vården och komma till nytta
för de patienter som allra mest behöver dem så snabbt det är möjligt, säger Mattias Fredricsson, enhetschef på Social­styrelsen.

Text: Sara Norman