Njurvårdsrapport 2020

I Njurförbundets Njurvårdsrapport 2020 – Regionala skillnader och njursjukas rätt till mesta möjliga frihet, presenteras statistik från Svenskt Njurregister (SNR), ett kvalitetsregister för personer med kronisk njursjukdom i Sverige.

Här finns till exempel siffror över antal njursjuka i olika stadier, bakomliggande orsaker till kronisk njursjukdom och fördelning av dialyspatienter och njurtransplanterade per län. Här redogörs också för hur njurvården ser ut i landets olika regioner.

Förutsättningarna för ett så rikt liv som möjligt, med mesta möjliga
frihet, skiljer sig åt beroende på var i landet vi bor. I rapporten framkommer regionala skillnader, framför allt avseende njurersättande behandling som dialys och transplantation.

Ladda ned rapport

Ladda ned Njurvårdsrapport 2020 här >