Regeringen lade i november 2020 fram en proposition med flera nya lagförslag i syfte att främja donationsverksamheten i Sverige. Förslagen, som planerades träda ikraft till sommaren 2021, ska förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet, och på sikt även öka antalet organdonationer.

På grund av synpunkter gällande en av bestämmelserna, intubation i organbevarande behandling, har regeringen den 12 april fattat beslut om att dra tillbaka propositionen och återkomma med justerade förslag, meddelas i ett pressmeddelande.

2021-04-13