Förra året transplanterades 476 njurar i Sverige, enligt färsk statistik från Svensk Transplantationsförening. Det är fler än något år tidigare.

Frågan om organdonation engagerar intresseorganisationer, vårdpersonal, myndigheter och inte minst personer som väntar på organ. Insatser har gjorts på flera håll för att öka antalet donationer, och 2019 slogs det tidigare rekordet från 2017 då 474 njurar transplanterades.

– De här siffrorna kan gå lite upp och ned, men över tid ökar det ändå och det är glädjande, säger Ann-Christin Croon, som är transplantationskoordinator och ansvarar för att sammanställa statistiken i Svenskt Transplantationsregister.

Hon får medhåll av Njurförbundets ordförande Håkan Hedman.

– Det är väldigt positivt att antalet donationer ökar. I fjol ser vi särskilt en ökning i Göteborg, där 202 njurtransplantationer genomfördes, jämfört med 166 året innan, säger han.

Per Lindnér, som är verksamhetschef på Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger att allt har fungerat väl under 2019.

– Vi har helt enkelt haft många donatorer, både levande och avlidna, samtidigt som donationsverksamheten i Västra Götaland har varit optimerad med tanke på vårdplatser och så. Inga flaskhalsar just nu, säger han.

Ann-Christin Croon menar att det är svårt att peka på en tydlig orsak till fjolårets ökning, men bedömer att attityderna på sjukhusen har förändrats de senaste 5–10 åren.

– Det är mer en naturlig sak i det vanliga arbetet på intensivvårdsavdelningarna nu och man inser vikten av vad en donator kan ge, säger hon.

Fjolårets siffror visar också rekord i antal avlidna donatorer, som blev 191 stycken. Fyra av dessa blev donatorer efter att ha avlidit till följd av cirkulationsstillestånd, en donationsform som tidigare inte var möjlig i Sverige men som har prövats i ett projekt på sex sjukhus (Donation after Circulatory Death, DCD).  Det vanliga är annars att organ omhändertas från patienter som avlider på en intensivvårdsavdelning efter hjärnskada och vårdas i respirator (Donation after Brain Death, DBD).

– Om DCD införs på fler sjukhus i Sverige kommer det att få betydelse framöver, men det sker förstås inte i en handvändning, säger Ann-Christin Croon.

Antalet levande donatorer 2019 blev 147 stycken, något fler än 2018 då de var 144. Den högsta siffran som uppnåtts hittills var 2011 då vi hade 184 levande donatorer i Sverige.

2020-01-03

Transplantationsstatistik 2019

Avlidna organdonatorer i Sverige 191
Levande njurdonatorer i Sverige 147
Transplanterade njurar i Sverige 476
Transplanterade njurar i Stockholm 104
Transplanterade njurar i Uppsala 96
Transplanterade njurar i Göteborg 202
Transplanterade njurar i Malmö 74

Källa: Svensk Transplantationsförening