De flesta vet säkert att vi dagligen får i oss mycket salt och det smakar gott och det känns inte så angeläget att försöka dra ner. Ett hälsosamt intag brukar anges till högst 6 gram per dag och det är inte mer än en dryg tesked salt. Ett snitt för oss alla borde vara 4-5 gram men det är i själva verket 10-12 gram per dag. Vi får således i oss 2-3 gånger mer salt än hälsosamt – det måste vi göra något åt!

Har salt biverkningar?
Den allvarliga biverkningen är högt blodtryck som snabbar på åderförkalkningen som i sin tur orsakar kronisk njursvikt, kronisk hjärtsvikt och stroke. Salt minskar effekten av blodtryckstabletter och blodtrycket blir därför svårare att behandla. Salt ökar törsten för salt drar till sig vatten – mycket salt i maten ger stora urinmängder och orsakar många toalettbesök på nätterna!
Det är värt att notera att det inte är farligt med ett lågt saltintag. I det moderna samhället är det nästan inte möjligt att åstadkomma ett lågt intag – salt finns ju överallt och i överskott. Saltbrist kan förekomma men är då knutet till extrema situationer och sällsynta hormonsjukdomar.

Hur funkar salt?
Hela vårt inre badar i en enprocentig saltlösning och saltet i den är mycket noga kontrollerat av njurarna. De är skapta för att utsöndra så litet salt som möjligt för i naturen finns inte mycket salt. Det moderna samhället däremot överflödar av salt och vårt höga saltintag ställer till problem för njurarna. Många klarar i längden inte av ett högt saltintag och då stiger blodtrycket och det ökade blodtrycket hjälper njurarna att trycka ut överskottet av salt.
Blodtryckseffekten avtar med åren och det blir svårare att hålla en bra saltbalans. Efter hand får man ett konstant högt blodtryck och riskerar att få biverkningarna.

Hjälper mindre salt mot högt blodtryck?
Mindre salt i maten sänker blodtrycket men mest hos dem med högt blodtryck. Man kan uppnå samma effekt som med en enskild blodtrycksmedicin. Då behandlas också alla som inte har, eller har dålig, blodtrycksbehandling med tabletter och det är tyvärr en stor majoritet av alla som har högt blodtryck. Nästan alla med njurskador har högt blodtryck och därför är just mindre salt i maten bland det viktigaste för njursjuka.

Hur ska jag kunna minska på saltet?
Det mesta saltet finns i industriproducerade livsmedel som bröd, ost, charkuterier och konserver medan råvaror inte innehåller mycket salt alls. Industrin svarar för tre fjärdedelar av allt salt vi får i oss och bara en fjärdedel kommer från råvaror och det egna hushållet. Vi kan själva begränsa salt­intaget men det kräver självklart kunskaper om var saltet finns i våra livsmedel.
Sedan några år anges på förpackningarna i butiken i rutan för näringsinnehållet hur många gram salt per 100 gram livsmedel (procent) de innehåller. Livsmedelverket ger i sin berömda Nyckelhålsmärkning detaljerade rekommendationer om högsta hälso­samma värde på salt för alla livsmedel (www.livsmedelsverket.se).

Kan jag mäta mitt saltintag?
Det vore bra om man kunde mäta sitt saltintag själv. Det är tyvärr ganska osäkert att räkna ut intaget med ledning av det man sätter i sig och ett bättre sätt är att mäta utsöndringen av salt i urinen. Saltet vi sätter i oss utsöndras i urinen – ut i svett och avföring kommer bara någon enda procent. Därför kan salt­intaget mätas genom att bestämma salt i en dygnsmängd urin – det är inte så svårt som det låter men kräver förstås lite förberedelse och att man ber sin läkare beställa det provet!
Är överskottssalt i maten rentav en folkhälsofråga?
Regeringen uttryckte sig så i en proposition för ett par år sedan och i november 2020 gav de Livsmedelsverket i uppgift att tillsammans med industrin komma tillrätta med överskottssaltet i vår mat. Industrin är positiv och det pågår redan ett aktivt samarbete så vi kan hoppas på resultat så småningom.

Hur ska jag göra?
Läs på förpackningarna i butiken och planera ditt saltintag – använd vår lathund här nedan – försök bromsa ner till 1½-2 gram salt till frukost, 2-2½ gram till lunch och 2-2½ gram till middag – försök komma ner till 6 gram för hela dagen – glöm inte fika som också ofta innehåller en hel del salt – för en bok – var ärlig mot dig själv!

Mattias Aurell, professor emeritus i njurmedicin
Sintra Eyre, legitimerad dietist, med. lic.
Båda verksamma vid Njurmedicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg.

SALTA RÅD!

Fokusera på vad du själv äter under veckan. Ta reda på varifrån du får det mesta saltet i din kost! Förutom att jobba med lathunden här ovan ger vi några fler tips om hur du får ner saltet i maten.

  • Salta på tallriken och inte i grytan när du lagar själv
    – då slipper du som inte gillar salt undan mycket salt.
  • Med mindre salt känner du smaken av goda råvaror bättre.
  • Använd kryddor i stället för salt för att piffa upp maten – det är både roligt och gott!