När ska jag söka vård?

Att upptäcka njursjukdom i tid kan vara helt avgörande för en lyckad behandling. Ett livsviktigt tips är därför: dra dig inte för att söka vård ”i onödan”.

Symtom

Om njurarna skadas kan det dröja länge – faktiskt flera år – innan man börjar känna av symtomen. Vid det laget kan njurfunktionen ha minskat med mer än hälften. Det allra vanligaste symtomet på njursvikt är att man känner sig onormalt trött – ofta i kombination med matleda och att man mår illa. Problemet är att liknande symtom känner nästan alla av någon gång då och då. Vi förklarar kanske sjukdomskänslan med begynnande influensa eller stress. Vem känner sig inte trött och hängig när det är svårt att få livspusslet att gå ihop?
Högt blodtryck är det vanligaste tecknet på att njurarna inte fungerar som de ska. Så småningom tillkommer illamående och besvärande klåda. Vätska ansamlas i kroppen och orsakar andnöd och svullna ben. Man kan få rubbningar i hjärtrytmen på grund av höga kaliumvärden och man blöder lättare eftersom blodplättarnas funktion fungerar sämre.

Sök vård i tid

Många drar sig för att söka läkare ”i onödan”. Ska man verkligen besvära vården med så vaga symtom som trötthet och illamående? För den som väger sin rädsla att uppfattas som överdrivet ängslig mot risken att drabbas av kronisk njursvikt, eller någon annan allvarlig sjukdom, blir valet inte svårt. Beslut att boka tid för kontroll blir förstås enklare om man redan har en etablerad kontakt med familjeläkare, primärvård eller företagshälsovård. Allra enklast är att gå på regelbundna hälsokontroller. Det räcker med ett urinprov, i kombination med ett blodprov, för att spåra tecken på nedsatt njurfunktion.

Förlorad njurfunktion brukar inte gå att återställa, men om man är uppmärksam på tecken som kan tyda på njursvikt ökar chansen att bevara den njurfunktion som finns kvar. Det är därför det är så viktigt att söka vård för symtomen i god tid. Det går att bromsa förloppet och dämpa symtomen.

Här kan du läsa mer om att leva med kronisk njursjukdom, CKD (länk till extern sida): Min njurresa>