Nefroskleros – åderförkalkade njurar

Åderförkalkning i njurarna är den vanligaste orsaken till njursvikt bland äldre. Tillståndet kallas nefroskleros.

Förekomst

Av de patienter som behandlas med dialys i Sverige har cirka tio procent diagnosen nefroskleros.

Orsak

Åderförkalkning i njurarna har samma orsaker som åderförkalkning, ateroskleros, i övriga delar av kroppen. Rökning, högt blodtryck, diabetes och rubbade blodfetter är de viktigaste riskfaktorerna för ateroskleros.

Symtom

Åderförkalkning i njurarna ger inga symtom. Om sjukdomen leder till njursvikt kommer detta att leda till symtom som orsakas av att slaggprodukter samlas i kroppen.

Diagnos

Diagnosen är en så kallad uteslutningsdiagnos vid kronisk njursvikt. Det typiska är en äldre patient utan diabetes och primär njursjukdom men som haft högt blodtryck under många år. Ofta framkommer att patienten kan ha haft det höga blodtrycket länge innan det upptäcktes och/eller att blodtrycket inte varit välbehandlat. Många patienter har rökt.

Behandling

Den skada som skett går inte att bota. Med god kontroll av blodtrycket kan njurfunktionen bevaras längre än om blodtrycket är högt.

Prognos

Åderförkalkning är resultatet av normalt åldrande men riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och rubbade blodfetter förvärrar åderförkalkningen. Processen har ofta pågått i decennier och kan inte botas. Njurfunktionen kommer att fortsätta försämras vilket på sikt kan leda till njursvikt.

Komplikationer

Åderförkalkning i njurarna är alltid förenat med åderförkalkning i andra delar av kroppen. Patienter med nefroskleros löper därför en ökad risk att dabbas av annan hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke och hjärtinfarkt.