Njursjukdomar utan diagnos

Ibland går det inte att ställa en säker diagnos för patienter som fått svår njursvikt.

Förekomst

För cirka tio procent av de patienter som drabbas av svår njursvikt kan man inte ställa en säker diagnos.

Orsak

Om en patient utvecklar njursvikt utan att ha någon av de kända njursjukdomarna är orsaken okänd.

Symtom

Patienten har inga symtom från njurarna. Så småningom uppstår njursvikt vilket ger symtom som orsakas av att slagprodukter ansamlas i kroppen.

Diagnos

Diagnosen är en så kallad uteslutningsdiagnos och ställs om alla andra kända orsaker till njursvikt uteslutits.

Behandling

Eftersom den bakomliggande orsaken är okänd finns ingen behandling. Om blodtrycket är högt ska det behandlas.

Prognos

Vid konstaterad njursvikt fortsätter ofta njurfunktionen att försämras och på sikt kan patienten drabbas av svår njursvikt.

Komplikationer

Det finns inga kända komplikationer.