Vaskulit

Vaskulit innebär att blodkärl i kroppen drabbas av inflammation. Det kan leda till att blodförsörjningen till ett eller flera organ försämras. Om de små blodkärlen i njurarna påverkas leder det till njurinflammation och risk för njursvikt.

Förekomst

Vaskulit finns i olika former och i alla åldrar. Tillsammans med glomerulonefrit utgör vaskulit cirka 25 procent av fallen med njursvikt som kräver dialys.

Orsak

Vid vaskulit bidrar det egna immunförsvaret till inflammationen i blodkärlen. Den bakomliggande orsaken är inte känd.

Symtom

Vaskulit kan ge symtom från olika delar av kroppen beroende på vilket eller vilka organ som drabbas av inflammation i blodkärlen. Inflammation i njurarna ger sällan symtom.

Diagnos

Om njurarnas blodkärl drabbas av inflammation visar det sig som blod och äggvita i urinen och senare i form av nedsatt njurfunktion. Diagnosen kan säkerställas med speciella blodprover och vävnadsprov från en av njurarna, så kallad njurbiopsi.

Behandling

Behandlingen består av olika typer av immunhämmande mediciner.

Prognos

Om njursjukdomen upptäcks i tid och behandlas effektivt kan njurfunktionen ofta bevaras under lång tid.

Komplikationer

Vaskulit behandlas med immunhämmande läkemedel, ofta i höga doser. Det ledder till ökad risk för till exempel infektioner. Sjukdomen kan leda till skada även i andra organ än njurarna.