UPPDATERAD 2021-06-29
Njurförbundet får många frågor om ersättning till riskgrupper/förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19. Riskgrupper som avstår arbete kan söka ersättning till den 30 september 2021.

Det här är i korthet vad som gäller:

Riskgrupp

Ersättning kan ges för samtliga dagar i perioden den 1 juli 2020 till och med den 30 september 2021. Utbetalning sker via Försäkringskassan.

Ersättning kan sökas av den som har arbete (alltså ej den som är arbetslös), men inte kan arbeta hemifrån eller få anpassade arbetsuppgifter eller arbetssituation som minskar risk för smitta.

Det krävs läkarintyg på att man tillhör riskgrupp.

Du ersätts med ett schablonbelopp och kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

Ersättningen betalas ut med som mest 810 kronor före skatt per dag.

810 kronor per dag vid 100 procent.
608 kronor per dag vid 75 procent.
405 kronor per dag vid 50 procent.
203 kronor per dag vid 25 procent.

Regeringen har listat vilka tillstånd som kan ge rätt till ersättning. Däribland:

  • Kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5). Tidigare krävdes förekomst av ytterligare en diagnos, men enligt regeringens pressmeddelande 29 oktober är det inte längre nödvändigt.
  • Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
Anhörig

Den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som tillhör en riskgrupp kan också ha rätt till ersättning. Ersättningen gäller dock inte alla närstående utan är begränsad till:

  • Anhöriga som arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp.
  • Anhöriga som idag får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp.
Förälder

Föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

Se hela listan över riskgrupper och detaljerad information:

Försäkringskassans hemsida >>

Läs mer om regeringens beslut:

Socialdepartementets hemsida >>

Njurförbundets ställningstagande

Njurförbundet har ifrågasatt fördröjningen av utbetalningen samt avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas av ersättningen, bland annat i debattartiklar i Göteborgsposten den 1 juli och i Altinget den 30 juni:

GP: Riskgrupperna har inte råd att vänta på smittskyddspengen>>

Altinget Debatt: Vi förtjänar svar >>

Publicerad 2020-07-01
Uppdaterad 2020-10-29
Uppdaterad 2020-11-12
Uppdaterad 2021-01-11