UPPDATERAD 2020-10-16
Njurförbundet får många frågor om ersättning till riskgrupper med anledning av covid-19. Riskgrupper som avstår arbete kan söka ersättning till den 31 december 2020. Det här är i korthet vad som gäller:

Riskgrupp

Personer som tillhör riskgrupp har rätt till ersättning med högst 804 kronor i högst 90 dagar. Det gäller från 1 juli till och med 31 december. Utbetalning sker via Försäkringskassan.

Perioden som personer kan söka ersättning för är enligt tidigare beslut begränsad till 90 dagar. Regeringens avsikt är att utöka tiden till 180 dagar, men det är ännu inte beslutat (2020-10-15). Enligt finansdepartementet bereds frågan nu inom regeringskansliet och ”riksdagen kommer att informeras så snart som möjligt så att slutgiltigt beslut kan fattas”.

Ersättning kan sökas av den som har arbete (alltså ej den som är arbetslös), men inte kan arbeta hemifrån eller få anpassade arbetsuppgifter eller arbetssituation som minskar risk för smitta.

Det krävs läkarintyg på att man tillhör riskgrupp.

Regeringen har listat vilka tillstånd som kan ge rätt till ersättning. Däribland:

  • Kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) i kombination med en ytterligare diagnos.
  • Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
Anhörig

Den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som tillhör en riskgrupp kan också ha rätt till ersättning. Ersättningen gäller dock inte alla närstående utan är begränsad till:

  • Anhöriga som arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp.
  • Anhöriga som idag får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp.
Förälder

Föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

Se hela listan över riskgrupper och detaljerad information:

Försäkringskassans hemsida >>

Läs mer om regeringens beslut:

Socialdepartementets hemsida >>

Njurförbundets ställningstagande

Njurförbundet har ifrågasatt fördröjningen av utbetalningen samt avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas av ersättningen, bland annat i debattartiklar i Göteborgsposten den 1 juli och i Altinget den 30 juni:

GP: Riskgrupperna har inte råd att vänta på smittskyddspengen>>

Altinget Debatt: Vi förtjänar svar >>

Publicerad 2020-07-01
Uppdaterad 2020-09-28