Över hundra tusen personer har anmält sig till donationsregistret hittills i år. Det är fler än något helår senaste tioårsperioden.

Donationsveckan 2019 är snart över. Det har varit en vecka med enorm uppmärksamhet på donationsfrågan i media, hos politiker och allmänhet. Och publicitet ger direkt effekt på antalet anmälningar till donationsregistret. Det märktes bland annat när SVT tog upp frågan i satirprogrammet Svenska nyheter i början av året, då antalet registreringar sköt i höjden.

Njurförbundets regionföreningar har varit aktiva under veckan, vilket också har synts i tv-inslag, tidningsartiklar och radioreportage från olika delar av landet.

Den 30 oktober redovisade Socialstyrelsen att 119 168 personer anmält sig under 2019, långt över helåret 2018 då 77 252 anmälningar kom in, och fler än något år de senaste tio åren.

Det råder en fortsatt brist på organ och vävnader för transplantation. Totalt fanns det ett behov av 890 organ den 1 oktober 2019. Behovet av njurar är störst.

– Alla kan göra sin vilja känd, oavsett ålder, sjukdomar eller levnadsvanor. Om det blir aktuellt med en donation gör sjukvården alltid en individuell medicinsk bedömning. 2018 var de som donerade sina organ mellan 10 och 88 år, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens siffror över anmälningar till donationsregistret de senaste tio åren presenterades på ett åskådligt sätt i Läkartidningen.