Fortsätt iaktta försiktighet! Det rådet gav klinikerna i maj till njurtransplanterade patienter som fått två doser av vaccinet mot covid-19. Även Svensk Njurmedicinsk Förening, SNF, uppmanade vaccinerade njurtransplanterade att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gällt under hela pandemin. Det hade kommit rapporter om organtransplanterade personer som insjuknat allvarligt i covid-19 trots två vaccindoser. Men kunskapsläget var ännu bristfälligt.

– Vi ser nu i vår studie att en stor del av de som är transplanterade inte utvecklar antikroppar av två vaccindoser, och resultaten stämmer med studier gjorda i utlandet, som i USA. Nu har vi, så att säga, hårda evidens, jämfört med tidigare kvalificerade gissningar.
Det säger John Søfteland, transplantationskirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som har lett studien i Västsverige. I skrivande stund har forskarna analyserat hälften av studiematerialet, och det slutgiltiga resultatet väntas vara klart inom några veckor.

Studien omfattar cirka 250 patienter från Sahlgrenskas upptagningsområde och Skånes universitetssjukhus. Både personer som tidigare har haft covid-19 och de som inte haft sjukdomen har ingått. Att faktiskt ha haft sjukdomen har visat sig ha stor betydelse för att utveckla antikroppar.
Av de som både har haft covid-19 och senare fått två vaccindoser fanns antikroppar hos en väldigt hög andel.
Av de som däremot inte haft covid-19, men fått två sprutor vaccin, var det 40 procent som inte hade utvecklat antikroppar. Resultaten motsvarar bland annat en tidigare amerikansk studie där cirka hälften av organtransplanterade inte svarade på vaccinet.
– Det är stor skillnad mot kontrollgruppen, det vill säga personer som inte är organtransplanterade. Där utvecklar alla antikroppar av vaccinet, säger John Søfteland.

Om vaccin av olika tillverkare ger olika effekt avseende antikroppar hos transplanterade är för tidigt att säga, men den analysen kommer att göras när hela studien är klar och resultaten kan bearbetas statistiskt. Forskarna undersöker också T-cells­immunitet, men det tar längre tid att få de svaren.
Det förekommer privata aktörer som säljer antikroppstester, men att förlita sig på dem kan vara vanskligt, menar John Søfteland.
– Dels kan det vara olika kvalitet på dem, och de kan tolkas olika. Dels har vi inte data ännu som säger att antikroppar säkert ger skydd mot covid-19. Vi har alltså inte hela bilden ännu. Men det vi säkert kan säga utifrån det vi nu vet är att transplanterade verkligen borde fortsätta vara försiktiga, även när de har fått vaccin.

Vi vet inte ännu om antikroppar ger skydd mot covid-19

Än så länge finns ingen rekommendation i Sverige om en tredje spruta till personer som har genomgått en organtransplantation, men John Søfteland menar att diskussionen nu ofrånkomligen måste upp på bordet.
– Vi vill få förankrat hos myndigheterna om en extra boosterdos till den här gruppen, säger han.
Han får medhåll av Njurförbundets ordförande Håkan Hedman, som har tagit del av de preliminära resultaten.
– Med utgångspunkt från resultaten i studien bör Folkhälsomyndigheten rekommendera att transplanterade får en tredje spruta, säger Håkan Hedman.
Frågan om en tredje ”boosterdos” av vaccinet diskuteras just nu runt om i världen, och försök pågår, bland annat i Storbritannien. I Frankrike beslutade hälsomyndigheten redan i april att låta just personer med nedsatt immunförsvar få tre doser.

Text: Sara Norman
sara.norman@njurforbundet.se

FAKTA
En studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har följt organtransplanterade som fått två doser vaccin mot covid-19. 250 personer ingick i studien, både som haft covid-19 och inte. En hög andel av de som haft covid-19 hade antikroppar. 40 procent av de som ej haft covid-19 saknade antikroppar.

INFO
Försök med en tredje vaccinspruta pågår i världen, bland annat i Storbritannien. I Frankrike erbjuds personer med nedsatt immunförsvar tre doser. I Sverige finns ännu inget beslut om tredje spruta, men Njurförbundet anser det angeläget att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar tre doser till transplanterade.