PRESSMEDDELANDE den 2 september 2016

Den 4 september är det exakt 70 år sedan den första dialysbehandlingen gjordes i Sverige. Det skedde i Lund och var en världsunik händelse. Maskinen hade konstruerats av docent Nils Alwall. Patienten överlevde inte länge, men det var starten på en utveckling till dagens dialys, en behandling som håller närmare 4000 personer i Sverige vid liv.

– Dialysen betyder allt för mig. Första gången kom jag in akut och mådde väldigt dåligt. Då upplevde jag dialysen som rena himmelriket.
Så beskriver Daniel Baldor i Lund, 56 år, minnet av sin första dialysbehandling 1984. Sedan dess har han transplanterats med en ny njure två gånger, men sedan 2012 har han dialys igen, varannan dag med en egen dialysmaskin hemma.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman tycker att 70-årsjubileet är väl värt att fira.
– Det tog flera decennier att bygga ut dialysverksamheten för att fylla behovet. Idag får i princip alla som behöver dialys. Under de senaste 20 åren har antalet dialyspatienter mer än fördubblats. Bara en av fem dialyspatienter bedöms ha medicinska förutsättningar för att kunna transplanteras, så behandlingen är ovärderlig för så många människor, säger Håkan Hedman.

Nästan 4 000 personer med nedsatt njurfunktion i Sverige går i regelbunden dialys flera gånger i veckan. Dialysen sköter njurarnas uppgift att rena blodet, och gör att njursjuka kan må bra och leva normalt. En del sköter dialysen själva i hemmet, men de flesta får fortfarande sin behandling på en dialysmottagning.

För information och kontaktuppgifter till lokala intervjupersoner:
Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet
tel: 070-718 16 70
hakan.hedman@njurforbundet.se

Sara Norman, verksamhetschef, Njurförbundet
tel: 070-33 66 401
sara.norman@njurforbundet.se

Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på njursjukas situation i vården. I dag är vi cirka 4 200 medlemmar i alla åldrar.

www.njurforbundet.se