–Mitt mål är att se till att motion och rörelse är en naturlig del i en dialyspatients liv. Det handlar om att integrera fysisk träning i dialysvården, säger Constantina Lomi, specialistsjukgymnast, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hon säger att forskningen visat att fysisk arbetsförmåga och muskelstyrka avtar successivt hos personer som går i dialys. Det gäller att så tidigt som möjligt, helst innan man startar i dialys, medvetet tänka på att minska stillasittandet, utöka den vardagliga fysiska aktiviteten samt regelbundet träna upp kondition och muskelstyrka.

Constantina Lomi, specialistsjukgymnast, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– För en patient som inte motionerat tidigare kan det räcka med att gå ut och promenera eller gå i trappor. Forskning har visat att detta gör skillnad. Ju sämre man är desto större träningseffekt har man av sådana små ändringar, säger Constantina.
Enligt Constantina så känner sig många dialyspatienter trötta och orkeslösa då de ofta tillbringar åtskilliga timmar per vecka stillasittande eller till sängs. Här tar hon upp en forskningsstudie där patienterna får motionera med hjälp av TV-spel under dialysen. Den här typen av träning visar på hur man kan använda ny teknik för att utnyttja dialystiden på bästa sätt och underlätta träning för dialys­patienter.

Går du i dialys och inte motionerar eller vill ha mer stöd om vilken typ av träning som behövs kan du be om en remiss till en sjukgymnast eller fysioterapeut specialiserad på njursjuka
– När patienter kommer till mig tittar jag på vad de har för tidigare erfarenhet av fysisk träning och försöker hjälpa dem hitta någonting roligt och meningsfullt där de kan träna både kondition och styrka. Jag är där för att inspirera och stötta dem i denna process, säger Constantina.

Regelbunden träning för patienter i dialysbehandling innebär stora hälsovinster. Den ökar bland annat muskelstyrka, uthållighet, rörlighet, förbättrar de kognitiva funktionerna det vill säga hjärnfunktionerna och minskar graden av nedstämdhet och depression.

– De som väntar på transplantation behöver vara extra måna om att träna och hålla sig i form till operationen, säger Constantina.

Hon avslutar med att säga att patienterna bör tänka på att utnyttja all ny teknik när de motionerar. Att räkna sina steg och ladda ner bra träningsappar. De kan vara bra hjälp på vägen.

Text: Annelie Olsson-Larsson

Viktigt att vardagsträna!

För dig i dialys är det extra viktigt med vardagliga inslag av styrke- och konditionsträning. Även små ändringar för en som inte tränat tidigare får stor positiv effekt. Ta hjälp av en fysioterapeut specialiserad på njursjukdom.

  • Starkare muskler
  • Ökad rörlighet och uthållighet.
  • Skärpt sinne
  • Du blir gladare och får bättre sömn