Att kronisk njursjukdom, CKD, är vanligt är känt sedan tidigare. Och alltför många går alltför länge utan att veta om det. Tio procent av den vuxna befolkningen är drabbad. Det indikerar resultaten av en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Vidare fann man att två av tre patienter, med laboratorieresultat som signalerade njursjukdom, inte hade fått en CKD-diagnos. Forskarna har också studerat kostnaderna för kronisk njursjukdom hos över 2,4 miljoner njursjuka patienter från elva länder i Europa, Israel och Kanada.

– Resultaten belyser en påtaglig folkhälsoeffekt av kronisk njursjukdom, och vikten av tidig upptäckt och behandling för att förbättra patienternas liv och minska sjukvårdskostnaderna, säger Navdeep Tangri, professor vid Department of Medicine and Community Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada .

Resultaten av studien CaReMe CKD publicerades i The Lancet den 30 juni 2022.
Till The Lancet>

Njurförbundet har länge arbetat för att uppmärksamma njursjukdomar och för tidig upptäckt. I dag, måndag den 4 juli, deltar förbundsordförande Håkan Hedman i ett seminarium i Almedalen med titeln ”Den tysta sjukdomen drabbar var tionde svensk – hur bekämpar vi kronisk njursjukdom?”

2022-07-04