Alwallsfonden

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne riktar sig till dig som är verksam inom njursjukvård och lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projektbidrag. Bidrag kan inte sökas i efterhand.

För 2021 kommer upp till 20 000 kr att delas ut.

Ansökan är nu stängd för 2021. Välkommen åter 2022!

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti.
Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober.

Vid frågor, kontakta Njurförbundets kansli.
Tel: 08-546 405 04
E-post: info@njurforbundet.se