Alwallsfonden

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne riktar sig till dig som är verksam inom njursjukvård och lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projektbidrag. Bidrag kan inte sökas i efterhand.

Alwallsfonden utlyser 40 000 kronor 2022.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN >

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti.
Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober.

Vid frågor, kontakta Njurförbundets kansli.
Tel: 08-546 405 02
E-post: info@njurforbundet.se