Alwallsfonden

Alwallsfonden riktar sig till anställda inom njursjukvården i Sverige, för aktiviteter och projekt till syfte att förbättra situationen för personer med njursjukdom.

Ändamål

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne har som ändamål att stödja aktiviteter och projekt som har till syfte att förbättra situationen för den med njursjukdom.

Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier, samt som produktionsbidrag till personer och projekt som inte är forskning. De sökande ska vara anställda inom njursjukvården i Sverige (ur ändamålsparagrafen i Alwallsfondens stadgar).

Stipendiefonden ger inte bidrag till privatpersoner för personligt bruk.

Ansökan

Alwallsfonden utlyser 20 000 kronor att söka under 2023.

Ansök via detta formulär: ANSÖKAN>

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti. Bidrag kan inte sökas i efterhand. Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober.

Vid frågor, kontakta Njurförbundets kansli.
Tel: 08-546 405 00
E-post: info@njurforbundet.se

Nils Alwall

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls minne bildades vid förbundsstämman den 19 april 1986. Nils Alwall avled i februari samma år och stipendiefonden instiftades för att hedra hans minne och hans banbrytande insatser inom dialysområdet. Professor Nils Alwall var Njurförbundets hedersmedlem.