Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Trots att kronisk njursjukdom ökar är kunskapen låg i omvärlden, något som uppmärksammas i hela världen på Världsnjurdagen. Personer med njursjukdomar har drabbats hårdare av covid-19, och viruset har i sig orsakat njurskador hos flera som har smittats.

Trots att njursjukdom är allvarligt är njurforskning inte prioriterat i jämförelse med flera andra folksjukdomar då de statliga forskningsanslagen delas ut. Därför har Njurförbundet startat Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Njurfondens utdelningsceremoni äger rum den 11 mars på Världsnjurdagen 2021. Då kommer de 27 forskare som tilldelats 2021 års bidrag att presenteras. Moderator är journalist Suzanne Axell, känd från tv-programmet Fråga Doktorn i SVT. Ceremonin sänds digitalt och innehåller en föreläsning av professor Bengt Fellström om ett nytt läkemedel som kan bota en av de vanligaste njursjukdomarna. Suzanne Axell leder ett samtal med njurläkarna Annette Bruchfeld och Maria Stendahl om hur njursjuka drabbats av covid-19.

– Njurfondens bidrag ger ett viktigt stöd till många projekt som på sikt kan leda till nya behandlingar och högre livskvalitet för alla människor med njursjukdom. Njurfonden växer stadigt och vår ambition är att samla in och dela ut ännu mer pengar framöver, säger Håkan Hedman, ordförande i både Njurförbundet och Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Utdelningsceremonin kan ses via Njurfondens hemsida. Ingen föranmälan krävs.
Dag: torsdag den 11 mars
Tid: kl 17.00

VÄLKOMNA!

Läs mer och se utdelningsceremonin här >

Foto: Johanna Norin

2021-03-10