I Sverige blir tre personer om dagen så svårt njursjuka att de måste få dialys eller en njurtransplantation för att överleva. Antalet har inte ökat de senaste 30 åren – trots att kronisk njursjukdom blir vanligare och befolkningsmängden stiger. Andelen som utvecklar den svåraste graden av njursjukdom, njursvikt, har alltså minskat. Det är det goda resultatet av att forskningen har utvecklat nya läkemedel och metoder för att behandla och bromsa sjukdomen.

– Effektiva läkemedel ihop med livsstilsförändring bromsar oftast utvecklingen och det lönar sig både för patienten och samhället. Trots den kunskap som finns missar primärvården fortfarande allt för många patienter som har en kronisk njursjukdom, säger Håkan Hedman, ordförande för Njurförbundet.

Kronisk njursjukdom är en tyst sjukdom. Alla som har diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom tillhör riskgrupp och bör därför årligen screenas.  Njursjukdom är lätt att upptäcka med enkel och billig provtagning på vårdcentralen.

I dag på Världsnjurdagen slår Njurförbundet därför ett slag för ”Kolla njurarna!”. Det är en kampanj för att fler ska uppmärksamma att kronisk njursjukdom är vanligt, allvarligt men behandlingsbar om den upptäcks i tid. Det finns nationella riktlinjer för kronisk njursjukdom sedan flera år. Om de följs inom primärvården skulle onödigt lidande förhindras och samhället spara på minskade sjukvårdskostnader.

Orsaker till att kronisk njursjukdom ökar i Sverige och i världen beror bland annat på en åldrande befolkning, klimatförändringar och livsstilsmönster som ökar förekomsten av typ-2 diabetes.

Om 20 år beräknas njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken.

Världsnjurdagen, World Kidney Day, är en global kampanj för att uppmärksamma njursjukdom. Flera av Njurförbundets regionföreningar deltar med aktiviteter. Läs mer om det HÄR>

FAKTA
I Sverige beräknas en miljon personer ha kronisk njursjukdom, CKD, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion, ca 6 000 är njurtransplanterade och ca 4 000 går i dialys. CKD utvecklas gradvis i fem stadier. I stadium 5 blir så kallad njurersättande behandling livsnödvändigt. Varje år är det cirka 1 100 personer som behöver påbörja dialysbehandling eller få en njurtransplantation.

Mer fakta i rapporten Fler lever längre – Framsteg och utmaningar inom njurvården 2023