Vi skapar ett bra liv för personer med njursjukdom

Utifrån vår gemensamma erfarenhet och kunskap om hur det är att leva med njursjukdom lyfter vi fram behov och brister. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. Idéprogrammet är antaget av Förbundsstämman och är vägledande för verksamheten inom Njurförbundet både nationellt och regionalt. Det uttrycker förbundets gemensamma ståndpunkter avseende viktiga frågor för alla med njursjukdom.

Vårt uppdrag

Njurförbundet

 • Främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets Riktlinjer för god njurvård.
 • Företräder njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
 • Samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.
 • Arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående.
 • Följer samhällsutvecklingen och utvecklar kontinuerligt sin verksamhet.

Vår vision

Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv.

Vår värdegrund

Allt vi gör utgår från våra medlemmars behov. Vår uppgift är därför att medverka till att alla njursjuka får den bästa vården och livssituationen.

Alla människor har lika värde. Inom vår organisation tolererar vi inte någon form av diskriminering eller nedsättande behandling.

En njurdonator gör en fantastisk insats. Grundförutsättningarna för njurtransplantation är organdonation. Vi vill att alla ska säga ja, men vi respekterar olika uppfattningar i frågan.

I idéprogrammet fastslås vad Njurförbundet vill uppnå för följande områden:

 • Njurvården
 • Organdonation
 • Barn och ungdomar
 • Arbete, utbildning och social trygghet
 • Information
 • Forskning
 • Samverkan

Idéprogrammet i sin helhet kan du ladda ned här: Idéprogram för Njurförbundet