PRESSMEDDELANDE den 5 mars 2018

Inför Internationella kvinnodagen och Världsnjurdagen den 8 mars

Omkring 240 000 kvinnor kan ha njursvikt utan att veta om det, enligt en färsk studie vid Karolinska Institutet. Obehandlad njursvikt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Samtidigt upptäcks mäns njursjukdomar betydligt oftare än kvinnors.

– I år sammanfaller Världsnjurdagen med Internationella kvinnodagen. Vi vill uppmärksamma att kvinnor har lägre chans att få diagnosen njursvikt och att bli remitterade till specialist. Vi måste bli bättre på att upptäcka njursjukdom tidigt, både hos män och kvinnor, säger Håkan Hedman, ordförande för Njurförbundet.

Enligt en forskningsstudie vid Karolinska Institutet är nästan 6 procent av befolkningen, 560 000 personer, drabbade av njursvikt. Minst 240 000 av de drabbade beräknas vara kvinnor som är omedvetna om sjukdomen, vilket kan innebära att ett livshotande tillstånd förblir obehandlat.

Studien visar även att kvinnor har 43 procent lägre chans att få en njursviktsdiagnos i jämförelse med män trots att tillståndet drabbar båda könen i ungefär samma grad, enligt studien.

– Njursjukdomar är tysta sjukdomar och därför måste vi vara särskilt uppmärksamma. Alla som har högt blodtryck, diabetes eller hjärtsjukdom ligger i riskzonen och bör screenas för njursjukdom med ett enkelt blod- och urinprov. Om fler gjorde det skulle vi kunna minska förekomsten av allvarlig njursvikt, säger Marie Evans, njurforskare på Karolinska Institutet.

Njurarna har många livsviktiga funktioner. Bland annat att medverka i bildandet av röda blodkroppar, rena blodet från slaggprodukter samt reglera blodtrycket. Obehandlad njursvikt leder till bestående njurskador, vilket ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, blodbrist och högt blodtryck. Tillståndet kan leda till döden om det inte behandlas. Vid svår njursvikt ersätter dialys eller njurtransplantation de egna njurarnas funktion.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet, 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se
Sara Norman, verksamhetschef Njurförbundet, 070- 336 64 01, sara.norman@njurforbundet.se

Fakta om nedsatt njurfunktion
– Omkring 560 000 svenskar lever med kronisk njursvikt.
– Totalt cirka en miljon svenskar beräknas ha njurpåverkan.
– Njursvikt är en tyst sjukdom som kommer smygande, först utan symtom.
– Trötthet, nedsatt aptit, svullnad och klåda är symtom vid svår njursvikt.
– Riskfaktorer är bland andra hög ålder, diabetes, högt blodtryck, övervikt, åderförkalkning och hjärt- kärlsjukdomar.

Så förebygger du njursvikt
– Kontrollera blodtrycket regelbundet. Det bör ej överstiga 140/90.
– Håll dig i form med motion och undvik övervikt.
– Undvik rökning.
– Överdriv inte intag av antiinflammatoriska läkemedel av typen NSAID, såsom diklofenak eller ibuprofen.
– Har du diabetes, följ kostråden och se till att ha ett välkontrollerat blodsocker.

Världsnjurdagen
Världsnjurdagen är en global kampanj för att uppmärksamma njurarnas betydelse för hälsan samt att njursvikt är vanligt och allvarligt, men kan behandlas om det upptäcks i tid. Mer information finns på www.worldkidneyday.org och www.njurforbundet.se.