UPPDATERAD 2021-06-29

Möjligheten att söka ersättning till riskgrupper, för personer som löper risk att bli svårt sjuka av covid-19 men inte har möjlighet att arbeta hemifrån, har förlängts .

Ersättning kan betalas ut till och med den 30 september 2021.

Läs mer om ersättningen >

Regeringens beslutade åtgärder på socialförsäkringsområdet >

Till Försäkringskassan >

2021-01-11

Uppdaterad
2021-06-29