UPPDATERAD 2021-02-08

Möjligheten att söka ersättning till riskgrupper, för personer som löper risk att bli svårt sjuka av covid-19 men inte har möjlighet att arbeta hemifrån, har förlängts meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Förändringen trädde ikraft den 6 februari 2021 och gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Ersättning kan betalas ut till och med den 30 april 2021.

Läs mer om ersättningen >

2021-01-11

Uppdaterad
2021-02-08