Regeringens utredare föreslår att flera av de lättnader som infördes i sjukförsäkringen för ett par år sedan tas bort. Utredaren vill bland annat att  prövningen av den försäkrades arbetsförmåga återgår till att prövas utan att existerande yrkesgrupper på arbetsmarknaden behöver anges. Funktionsrätt Sverige – en paraplyorganisation där Njurförbundet ingår – går nu till angrepp mot förslaget i ett uttalande:

– Vi baxnar när vi hör vad som föreslås. Vi har till exempel svårt att tro att det är regeringens önskan att ta oss tillbaka till en ordning där sjuka människor prövades mot fiktiva arbeten, jobb som inte finns på arbetsmarknaden, kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Organisationen skriver på sin webbplats att regeringen för två år sedan tillsatte en utredning för att utvärdera reformer som infördes i sjukförsäkringen under 2021 och 2022. Den 2 april lämnade utredningen sina förslag till regeringen. Förslagen innebär en återgång till tidigare regler, med hårdare krav för att få sjukpenning. Det gäller bland annat bedömningen av arbetsförmågan efter 180 sjukdagar. Utredaren vill ta bort de utökade möjligheterna att skjuta upp prövningen till dag 360 när det gäller att pröva arbetsförmåga mot andra arbeten utanför den ordinarie arbetsplatsen.

– Självklart vill vi att människor som kan arbeta också ska göra det, men receptet är inte att i förtid tvinga ut människor från försäkringen utan att ha fått en chans att rehabilitera sig klart. Blir utredningens förslag verklighet är vi tillbaka till ett regelverk som förde människor med rejäla kliv mot utanförskap, i stället för närmare arbete och som fick helt orimliga följder för människor som haft oturen att drabbas av sjukdom, säger Nicklas Mårtensson.

Läs mer om utredningens förslag på regeringens webbplats alternativt på utredningens pressträff den 2 april 2024.

Funktionsrätt Sverige>