Efter över ett år med corona-pandemin börjar restriktionerna lätta. För den som vill resa i landet i sommar och behöver dialys finns möjligheter att boka gästdialys på vissa mottagningar – men inte överallt. Cirka hälften av landets regioner erbjuder gästdialys.

Bristen på gästdialysplatser är ett återkommande problem för njursjuka som behöver dialys.

– Tyvärr har njursjuka alltid levt osäkert, en lovad gästdialysplats kan försvinna med kort varsel och hyrd stuga får avbokas eller så får den dialyserande familjemedlemmen stanna hemma, säger Njurförbundets ordförande Håkan Hedman.

Njurförbundet anser att gästdialys alltid ska vara en prioriterad fråga då man dimensionerar dialysverksamheten och planerar personalbemanning inför sommarsemestrarna. Speciellt i regioner som är turisttäta.

– Regionerna i dessa områden bör även se över vilka extra ordinära åtgärder som kan åstadkommas för att öka dialyskapaciteten under vissa perioder under året, säger Håkan Hedman.

Njurförbundet har kontaktat samtliga 70 dialysmottagningar i Sverige för att stämma av läget med gästdialys inför sommaren 2021. I till exempel Stockholm och Västra Götaland svarar flera att de tar emot patienter från andra regioner. Vissa mottagningar kräver dock att man ska vara vaccinerad eller ha godkänt pcr-test.

– Alla, även då man har dialys, behöver tid för resor och avkoppling med familj och vänner. Har man en sommarstuga på västkusten eller ostkusten finns idag ingen möjlighet att vistas där den här sommaren visar Njurförbundets undersökning. Njursjuka har kommunarrest, säger Håkan Hedman.

Här kan du ladda ner ett dokument där du ser vilka mottagningar som erbjuder gästdialys sommaren 2021 och om de har några krav på dig som patient:

Tabell gästdialys 2021 (pdf) >

2021-06-24 Uppdaterad