Första halvtimmen blev det många kära återseenden på förbundsstämman. Ombud och styrelseledamöter från norr till söder fick chansen att småprata lite med varandra, fastän de satt på olika håll i landet. Med anledning av pandemin hölls 2021 års stämma den 29 maj förstås digitalt.

Presidiet med förbundsordförande Håkan Hedman, vice ordförande Björn Nilsson och stämmoordförande Inger Ros ledde stämman från en studio i Stockholm.

Håkan Hedman öppnade med ett tal om det gångna årets arbete, präglat av pandemin. Sedan drog stämman i gång, och förslag klubbades igenom i bra tempo, bland annat om oförändrad medlemsavgift, en innehållsrik plan för de kommande två årens verksamhet, en ny modell för styrelsearvoden, och en styrelse med åtta ledamöter varav en ny person, Annica Schröder, 50 år, från Stockholm, valdes in.

– Det som jag brinner för och det som gjort att jag blivit engagerad är frågor som rör anhöriga, barn och ungdomar. Detta då min son är njursjuk. Det ska också bli otroligt spännande att bli involverad i hela vårdprocessen och förbättra njurvården under patientens hela liv, så min son och andra patienter även får bra vård när de är vuxna, säger Annica Schröder om uppdraget.

Se faktaruta nedan för namn på samtliga styrelseledamöter.

Vid stämman närvarade 30 ombud från regionföreningarna, åtta förbundsstyrelseledamöter och två observatörer. Den kunde samtidigt följas av andra intresserade medlemmar live på hemsidan. Till stämmoordförande valdes Inger Ros, till vardags förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Årsredovisningarna för de senaste två åren gicks igenom och kunde läggas till handlingarna utan frågor. Förslaget att låta medlemsavgiften ligga kvar på samma nivå ytterligare två år klubbades också igenom utan diskussion.

När styrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande två åren presenterades begärde Bertil Jonsson från Njurförbundet Västsverige ordet. Han saknade frågan om njurläkarbristen. Håkan Hedman svarade att förbundet har jobbat med frågan 2020 och flera professurer har tillsatts. Njurförbundet har även lyft frågan hos Svensk Njurmedicinsk förening som ser en liten ökning av njurmedicinare.

Håkan Hedman tackade stämman för förtroendet att ha blivit vald till förbundsordförande för ytterligare två år, och underströk att han saknade samvaron som fysiska möten ger, och som också bidrar till att stärka samhörigheten mellan regionföreningarna.

– Jag vill också hälsa nyvalda Annica Schröder välkommen till förbundsstyrelsen, och ser fram emot att träffa er alla på riktigt nästa gång, avslutade Håkan Hedman.

Vi den nyvalda styrelsens konstituerande möte senare på dagen utsågs Björn Nilsson, till förbundskassör samt till posten som vice ordförande jämte Tina Pajunen.

Hela stämman spelades in och kan ses på hemsidan.
Till förbundsstämma 2021 >

2021-06-03

Förbundsstyrelsen 2021-2023

Håkan Hedman, Västsverige, ordförande
Tina Pajunen, Västsverige, vice ordförande
Björn Nilsson, Stockhollm-Gotland, förbundskassör/vice ordförande
Henrik Eriksson, Västsverige
Mojgan Kashi, Norra Mälardalen
Ronny Ljung, Sydsverige
Carina Viberg, Västernorrland
Ann-Christine Magnusson, Norrbotten
Annica Schröder, Stockholm-Gotland

Kontaktuppgifter >