NYHET

Minst 240 000 kvinnor i Sverige kan ha njursvikt utan att veta om det. Under Njurveckan med Världsnjurdagen uppmärksammar Njurförbundet att mäns njursjukdomar upptäcks betydligt oftare än kvinnors.

– I år sammanfaller Världsnjurdagen med Internationella kvinnodagen. Vi vill uppmärksamma att kvinnor har lägre chans att få diagnosen njursvikt och att bli remitterade till specialist. Vi måste bli bättre på att upptäcka njursjukdom tidigt, både hos män och kvinnor, säger Håkan Hedman, ordförande för Njurförbundet, i ett pressmeddelande den 5 mars.

Nära sex procent av befolkningen, 560 000 personer, har kronisk njursvikt, enligt en färsk studie från Karolinska institutet. Men majoriteten vet inte om det. Det är nämligen bara 14 procent av dem som har fått en diagnos eller blivit remitterade till specialist, vilket innebär att 480 000 män och kvinnor kan vara omedvetna om sin sjukdom.

Kvinnor kan vara överrepresenterade i den omedvetna gruppen, eftersom studien också visar att kvinnor med njursvikt har ännu lägre chans än män att få en diagnos, trots att det är ungefär lika vanligt hos båda könen. Och skillnaden är stor, kvinnor har hela 43 procent lägre chans att diagnosticeras med njursvikt.

På torsdag den 8 mars infaller Världsnjurdagen. I år gör Njurförbundet hela veckan till Njurveckan och satsar särskilt på att uppmärksamma njurarnas betydelse för hälsan samt att njursvikt är vanligt och allvarligt, men kan behandlas om det upptäcks i tid.

– Njursjukdomar är tysta sjukdomar och därför måste vi vara särskilt uppmärksamma. Alla som har högt blodtryck, diabetes eller hjärtsjukdom ligger i riskzonen och bör screenas för njursjukdom med ett enkelt blod- och urinprov. Om fler gjorde det skulle vi kunna minska förekomsten av allvarlig njursvikt, säger Marie Evans, njurforskare på Karolinska Institutet, och medförfattare till studien.

Till Pressmeddelande 5 mars 2018

Mer om Njurveckan

2018-03-05

FAKTA

  • Kronisk njursvikt finns hos 5,6 procent av befolkningen i Sverige.
  • Av de med kronisk njursvikt är det bara 14 procent som har fått diagnos eller blivit remitterade till njurspecialist.
  • Kvinnor har 43 procent lägre chans att få diagnos jämfört med män.
  • Något fler kvinnor än män har njursvikt, 6,85 procent av kvinnorna jämfört med 5,24 procent av männen.

Källa: Prevalence and recognition of chronic kidney disease in Stockholm healthcare, publicerad i NDT, Nephrology Dialysis Transplantation, Oxford University Press
Länk till artikeln