En av fem organtransplanterade har trots boosterdos av vaccin inte utvecklat antikroppar mot covid-19. Det visar preliminära siffror från en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. När smittspridningen nu ökar växer oron hos gruppen. I flera regioner, till exempel Stockholm och Västra Götaland, kallas transplanterade till antikroppstest, för att de ska ha kännedom om de har skydd mot sjukdomen eller inte. Men i flertalet regioner ges inte den möjligheten, inte ens på begäran från patienten.

Njurförbundet har varit i kontakt med flera regioner som svarat att de antingen beslutat att inte erbjuda antikroppstest, eller att de avvaktar allmänna rekommendationer. Några sådana finns inte.

Redan i somras lyfte Njurförbundet frågan i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten. Då fanns fortfarande en osäkerhet om nyttan med att mäta antikroppar. Med de nya läkemedelsbehandlingar som nu finns att tillgå vid en eventuell infektion av viruset menar läkare att antikroppstester är nödvändigt. Då behandlingen bygger på att tillsätta antikroppar är det angeläget att känna till om en person har antikroppar eller ej vid behandlingsstart.

– Det är värdefullt att mäta antikroppar efter dos 3 hos transplanterade för att värdera risker inför eventuell ny infektion. Nu kommer flera antivirala läkemedel och inte enbart monoklonaler. De förra kan troligen användas tidigt i öppenvård till högriskpatienter. Flera antikroppspreparat är på gång att godkännas, även sådana som kan användas förebyggande. Har man som transplanterad låg antikroppsnivå, eller inga antikroppar behöver man en behandlingsstrategi, säger Annette Bruchfeld, professor i njurmedicin vid Linköpings universitet.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman påtalar oron hos personer som inte vet om de har ett fullgott skydd eller inte.

– Som en konsekvens finns personer som inte kunnat återgå i arbete på grund av att medarbetare inte är vaccinerade. Och många är rädda att träffa släkt och vänner. Det har ju varit känt i över ett halvår genom studier att vissa riskgrupper inte har svarat på vaccinet, så vi efterlyser att Folkhälsomyndigheten tar detta på allvar och uppmärksammar situationen, säger han.

I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten den 19 januari begär Njurförbundet en allmän rekommendation till Sveriges regioner att erbjuda immunsupprimerade antikroppstest.