Vad du äter och dricker, och hur mycket eller lite, är viktigt om du har en njursjukdom. Det är väl dokumenterat. Men kostråd till patienter måste ges så att de är rimliga att följa i praktiken. Det är en käpphäst för dietisten Lorentz Lundgren vid Sunderbyns sjukhus. Han upplever ofta när han möter patienter att de bär med sig mycket förbud.
– Det är mycket svart eller vitt som råder när det gäller inställningen till mat, och det verkar vara lättare för människor att utesluta vissa saker än dra ner. Men för de flesta livsmedel handlar det om frekvens och mängd, säger han.

Han understryker att rekommendationerna måste justeras utifrån graden av njurfunktionsnedsättning och aktuella värden. Och minst lika viktigt är att se till personen och ta hänsyn till parametrar som kultur, kön, bakgrund och förutsättningar.
– Det finns inget färdigt recept för njursvikt. Jag måste se personen framför mig och ha en dialog. Det handlar inte bara om näringslära, utan också om vad som är kvalitet för patienten.

Mat är inte bara något man stoppar i munnen, menar Lorentz Lundgren, och förklarar att en måltid innehåller så mycket mer – känslor, värderingar, samspel och samhörighet med andra. Som ett aktuellt exempel tar han upp jordgubbar. Många med njursvikt behöver vara vaksamma på sitt intag av kalium, och vet att undvika de kaliumrika bären.
– Men i Sverige är det en stark tradition att äta jordgubbar vid midsommar. Och att äta några vid enstaka tillfällen går ju bra. Så varför ta bort den glädjen?

Ett annan konsekvens av strikta restriktioner rör mejeriprodukter. Det är vanligt att utesluta dessa för att minska mängden fosfor, då fosfathalten i blodet ofta kan bli förhöjd när njurarna fungerar dåligt. Men genom mejeriprodukter får vi också en ansenlig mängd protein, så att sluta helt med mejerivaror kan leda till proteinunderskott. Här är det viktigt att balansera med andra livsmedel som innehåller protein, och välja sådana som är proteinrika men ger ett lägre upptag av fosfor i tarmen.
– Det finns ny forskning som har visat positiva effekter av protein från växtriket, till exempel baljväxter. Och vi måste vara ödmjuka mot forskningen, säger Lorentz Lundgren.

Text: Sara Norman Foto: Colourbox

KOSTRÅD EFTER PERSON

En måltid innehåller så mycket mer än bara näring. Den för med sig känslor, värderingar, samspel och samhörighet med andra. Därför är det viktigt att rekommendationer om mat utgår från ett personcentrerat förhållningssätt, anpassas efter mottagaren, och är rimliga att följa.

√ Kostråd ges utifrån njurfunktionsnedsättning och aktuella värden.

√ Hänsyn bör tas till kultur, kön, bakgrund och förutsättningar.

√ Baljväxter kan motverka proteinunderskott.