Det kallas cytokinstormar. Något som kan ske utan förvarning, och som kan leda till att även unga och i grunden friska, starka personer kan bli svårt sjuka av bakterie- och virusinfektioner, till exempel i covid-19. Patienter som drabbats får behandlas genom att man sänker deras immunförsvar. Enligt Gunnar Tufveson, professor i transplantationskirurgi, som har forskat i immunsystemet hos transplanterade, behandlas en tredjedel av de personer som intensivvårdas för covid-19 nu med immunhämmande medicin för att minska cytokinstormarna.

Vad är cytokinstormar?
– Cytokiner är proteiner som skickar signaler till cellerna att agera mot inkräktaren. I normala fall stannar dessa signaler upp när viruset eller bakterien inte längre utgör ett hot för kroppen, men i vissa fall händer det motsatta. Det som sker är att immunförsvarets reaktion på viruset övergår i en överdriven respons. Immunförsvaret fortsätter skicka ut cytokiner som i försök att skydda kroppen istället skadar den. Symptomen märks när patienterna plötsligt blir mycket sjuka. Cytokinstormar påverkar blodcirkulationen och patienterna får hög feber och ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Cytokinstormar kan leda till att man dör.

Innebär det att personer med nedsatt immunförsvar, som njurtransplanterade, skulle klara sig bättre?
– Nej. De immunhämmande mediciner som transplanterade tar är tyvärr inte tillräckligt starka för att motverka cytokinstormar. Det som främst ges nu i sjukvården är det immunhämmande läkemedlet Tocilizumab.

Denna grupp har alltid varit försiktiga med smittor av olika slag

Finns det några som har större chans att klara cytokinstormar?
– Yngre personer i 20–40-års åldern har större chans att klara cytokinstormar än äldre.

Vad är den största riskfaktorn vid covid-19?
– Den största riskfaktorn vid covid-19 är åldern, det gäller även dialyspatienter och transplanterade. Det syns tydligt i siffrorna på dödlighet av covid-19.

Hur kan njursjuka och transplanterade göra för att skydda sig?
– Denna grupp har alltid varit försiktiga med smittor av olika slag så de är vana att skydda sig. Nu pågår en aktiv insamling av data för att vi ska lära oss mer om vilka som drabbas. Det är fortfarande för tidigt att dra säkra slutsatser, men av de siffror vi fått från Frankrike och Italien framkommer att transplanterade blivit mindre sjuka. En trolig orsak är att de är bra på att skydda sig. Håller du dig isolerad löper du mindre risk att smittas. I övrigt gäller att följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Text: Annelie Olsson Larsson

FAKTA
Cytokiner är proteiner som skickar signaler till cellerna att agera mot inkräktare, som virus och bakterier. I vissa fall övergår immunförsvarets reaktion i en överdriven respons och cytokinerna angriper och skadar kroppen.