Övrig kostbehandling

Andra kostbehandlingar i samband med njursjukdom kan förekomma, t.ex. vid förhöjda kalium- eller fosfatvärden. Även då är det din läkare som ordinerar och remitterar dig till en dietist.

Undvik stjärnfrukt och energidrycker

Om man har nedsatt njurfunktion bör man undvika stjärnfrukt/carambole. Observera att frukten även kan ingå i vissa exotiska juicer.
Vid förtäring av frukten är det vanligt att njursjuka kan få mycket besvärlig och svårbehandlad hicka, även illamående och kräkningar har rapporterats. Förtäring av carambole kan hos njursjuka även leda till allvarlig nervförgiftning med förlamning, medvetandepåverkan, förvirring, epileptiska anfall.

Njursjuka personer bör likaså undvika energidrycker som innehåller taurin (t ex Red Bull). Taurin är en aminosyra och ackumulering av denna är betydande hos personer med njursvikt, och kan leda till allvarliga komplikationer.

Salt (natriumklorid)

Intaget av salt bör begränsas till max 6 gram per dag, vilket kan sänka blodtryck och proteinläckage i urinen. Vid kronisk njursvikt bör man inte använda de natriumlåga alternativ som finns då dessa istället innehåller en större andel kalium.

Här kan du läsa mer om salt och om hur intaget kan begränsas till rekommenderad nivå >