Proteinreducerad kost

 

Syftet med proteinreducerad kost

Proteinerna från kosten bildar i kroppen kvävehaltiga slaggämnen (t.ex. urea). Vid kraftigt nedsatt njurfunktion minskar förmågan att göra sig av med dessa genom urinen och slaggprodukterna ansamlas i blodet. Detta kan ge symtom som illamående, trötthet och klåda. Med hjälp av proteinreducerad kost kan man minska mängden slaggprodukter i blodet, och lindra symtom.

Ordination och behandling

Din läkare beslutar om och när det är dags för dig att börja med proteinreducerad kost. Läkaren ordinerar en proteinnivå och remitterar dig till en dietist för att inleda kostbehandling. Utifrån en kostintervju kommer dietisten att ge dig individuellt anpassade råd. Det kan även vara aktuellt att ta hänsyn till andra kostbehandlade sjukdomar.

Uppföljning

Vid behandling med proteinreducerad kost behövs uppföljande samtal med dietisten. Då diskuteras bl.a. hur det fungerar med den nya kosten samt följer dina provsvar och din vikt. Under behandlingsperioden kan dina näringsbehov förändras och dietisten hjälper dig då att anpassa kosten till de nya förutsättningarna. Hur ofta uppföljnings behövs varierar utifrån individuell bedömning.

Textansvarig för denna sida: Linda Ersten, Catarina Hellmers Larsson, Helén Lönnberg, Leg. dietister