Blodsalter

Kalium är ett ämne som kan ansamlas i blodet vid njursvikt. För höga halter kan störa hjärtverksamheten genom att ge allvarliga rytmrubbningar. Det kan också ge muskelsymtom.

Kaliumjonbindare

Om du har ett för högt kaliumvärde i blodet kan du behandlas med kaliumjonbindare. Dessa binder kaliumsaltet i tarmen och förhindrar blodet från att ta upp kalium från maten. Vanliga biverkningar av dessa läkemedel är illamående, kräkningar, förstoppning samt diarré. Det finns även en risk att få för lågt kaliumvärde och det är därför viktigt att regelbundet kontrollera kaliumvärdet i blodet.