Klåda

Klåda är ett vanligt symtom vid njursvikt. En orsak till klåda vid njursvikt är att slaggprodukter som samlats i blodet retar de små fina nerverna i huden vilket gör att det börjar klia. Personer med njursvikt har ofta torr hud vilket också gör att det kliar mer. Det är därför viktigt att smörja in huden med fuktbevarande krämer.

Antihistaminer

En vanlig medicin som används för att dämpa klåda tillhör gruppen antihistaminer. De används vanligtvis för att dämpa allergiska reaktioner. Medicinen motverkar effekten av histamin; ett ämne som utsöndras när vi utsätts för något vi är allergiska mot. Även om klåda vid njursvikt inte beror på allergi hjälper antihistaminer. Biverkningar som kan uppkomma vid medicinering med antihistaminer är: Huvudvärk, nervositet, trötthet, sömnighet. Antihistaminer kan i många fall ge en bra symtomlindring vid klåda. Ett annat behandlingsalternativ är att ge ljusbehandling med ultraviolett ljus. Fråga din läkare om vilket alternativ som passar dig bäst.