Vaccinationer

Vid kronisk njursvikt är kroppens immunförsvar nedsatt vilket innebär att man har en ökad mottaglighet för infektionssjukdomar. Därför rekommenderar vi att du som är njursjuk vaccinerar dig mot bl.a. influensa, penumokockinfektion och Covid-19. Rådfråga din läkare.