PRESSMEDDELANDE den 27 juni 2016

Njurförbundet träffar idag den 27 juni klockan 10.30 folkhälsominister Gabriel Wikström för att diskutera åtgärder som kan lösa den akuta bristen på dialyssköterskor.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger att vi befinner oss i en allvarlig kris. Patientsäkerheten undergrävs, bland annat genom att man på flera håll i landet tvingas
skära i patienternas behandlingstider. Oftast försämras då allmäntillståndet och hälsan, samt på sikt finns även risker att patientens liv förkortas.
Njurförbundet anser att det är anmärkningsvärt att patienternas inflytande över sin egen situation negligeras så att man med kortast möjliga förvarning flyttar patienter till andra
dialysenheter och förändrar dialysscheman som är individuellt anpassade efter patientens sociala situation.
Det är också mycket trist att situationen orsakat att nästan ingen av landets dialyspatienter i sommar har möjlighet att förflytta sig inom Sverige och få gästdialys, exempelvis vid vistelse
i den egna sommarstugan. Detta kallar Njurförbundet kommunarrest säger Håkan Hedman.

Njurförbundet vill att Gabriel Wikström medverkar till att regeringen skjuter till särskilda medel till sjukvårdshuvudmännen som säkerställer att dialysverksamheten kan bedrivas i
enlighet med de kvalitetskrav som ska gälla för god dialysbehandling.

För mer information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70.

www.njurforbundet.se

FAKTA

I Sverige behandlas cirka 4 000 personer med dialys. Endast 15 procent bedöms ha medicinska förutsättningar att genomgå en njurtransplantation och därmed slippa dialys.
Övriga är hänvisade till dialysbehandling livet ut. Utan dialys avlider patienter inom en kort tidsrymd.
Åtta av tio får bloddialys på sjukhus, normalt 3-4 gånger per vecka, 4-5 timmar per gång.
Under den senaste 25-årsperioden har antalet dialyspatienter i Sverige mer än fördubblats.