Vårt kansli ligger på Drakenbergsgatan 6 i Stockholm.

Förbundskansliets växel
tfn: 08-546 40 500
info@njurforbundet.se

Här arbetar:

Sara Norman
Verksamhetschef
tfn: 08-546 40 501
mobil: 070-33 66 401
sara.norman@njurforbundet.se

Ylva Eriksson
Administrativt ansvarig
tfn: 08-546 40 502
ylva.eriksson@njurforbundet.se

Robin Warldén
Formgivare
tfn: 08-546 40 503
robin.warlden@njurforbundet.se

Annelie Olsson Larsson
Reporter för Njurfunk
tfn: 073-683 06 94
annelie.olsson.larsson@njurforbundet.se

Karolina Ekman
Insamlingschef Njurfonden
tfn: 08-546 40 504
karolina.ekman@njurfonden.se

Vid frågor om Njurfonden, ring 08-546 40 500 eller mejla till info@njurfonden.se

Kontakta Njurförbundets styrelse