Vårt kansli ligger på Barnhusgatan 20 i Stockholm.

Förbundskansliets växel
tfn: 08-546 40 500
info@njurforbundet.se

Här arbetar:

Sara Norman
Verksamhetschef
tfn: 08-546 40 501
mobil: 070-33 66 401
sara.norman@njurforbundet.se

Ida Mourujärvi
Administrativt ansvarig
tfn: 08-546 40 502
ida.mourujarvi@njurforbundet.se

Robin Warldén
Formgivare
tfn: 08-546 40 500
robin.warlden@njurforbundet.se

Vid frågor om Njurfonden, ring 08-546 40 500 eller mejla till info@njurfonden.se

Kontakta Njurförbundets styrelse