Många som väntar på en ny njure har svårt att få bli transplanterade för att de har mycket antikroppar. Immunförsvaret hos dessa kan göra att organet stöts bort.

Mer än var tionde patient är ”högsensitiserad” vilket innebär att de har antikroppar som gör att transplantation hittills inte varit möjligt. Bland annat löper kvinnor som fött barn större risk att drabbas – och sannolikheten att dessa personer erbjuds en transplantation har varit låg.

Sedan en tid finns en behandling tillgänglig som kan ges till personer med antikroppar inför en transplantation. Immunförsvaret sätts tillfälligt ned, och studier har visat goda resultat för personer som har transplanterats.

I går den 28 juni kom beslut från NT-rådet (Rådet för nya terapier) vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att rekommendera Sveriges sjukvårdsregioner att använda Idefirix (imlifidase), som läkemedlet heter.

”Behandling med Idefirix möjliggör transplantation för en patientgrupp som hittills haft mycket små möjligheter att kunna transplanteras på grund av hög risk för avstötningsreaktion orsakad av antikroppar mot andra personers humana leukocytantigen (HLA)”, skriver NT-rådet i sin bedömning.

– Njurpatienter med höga nivåer av HLA-antikroppar har tidigare haft mycket begränsad tillgång till njurtransplantationer på grund av bristen på effektiva desensitiseringsbehandlingar, och de har ofta inget annat alternativ än att fortsätta med långvarig dialys, säger Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet.

– Tillgången till den nya behandlingen är mycket uppmuntrande för patienter med njursjukdom eftersom den kan ge vissa högsensitiserade patienter möjlighet att kvalificera sig för transplantation, fortsätter han.

Effekten av läkemedlet har studerats i fyra studier. Totalt transplanterades 46 patienter som behandlats med Idefirix.  Samtliga 46 transplanterade patienter levde sex månader efter transplantation. Under de första sex månaderna förlorade tre av de 46 transplanterade njurarna sin funktion. Inga ytterligare förluster av njurtransplantat sågs inom 1–2 år efter transplantation.

2021-06-29

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

  • att Idefirix bör användas för desensitisering av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter med positivt korstest mot en tillgänglig avliden donator.
  • att användning av Idefirix förbehålls patienter som sannolikt inte kommer att transplanteras inom gällande system för allokering av njurar, inklusive prioriteringsprogram för högsensitiserade patienter.

Ur NT-rådets yttrande till regionerna 2021-06-28