De flesta som smittas av nya coronaviruset får endast en lindrig sjukdom som påminner om vanlig influensa. Men hos riskgrupper ser situationen helt annorlunda ut. Människor som behöver skydd ska inte vara beroende av sitt yrkesval eller sin arbetsgivares välvilja, skriver sex njurprofessorer tillsammans med Njurförbundets ordförande på DN Debatt idag.

Smittbärarpenning för eget skydd

Förslaget skribenterna för fram är att smittbärarpenning ska kunna ges till personer som själva behöver skyddas från smitta, och inte bara som idag till dem som redan är smittade för att hindra att smittan sprids. När nu hundratals miljarder satsas på att minska verkningarna av viruskrisen får vi inte glömma att små åtgärder för riskgrupper kan ge stora hälsovinster, skriver de.

– Det här är en angelägen fråga som berör många av våra medlemmar och andra patientgrupper med nedsatt immunförsvar. Många uttrycker sin oro till oss och på sociala medier. Det är viktigt att beslut fattas omgående att dessa patientgrupper kan få smittbärarpenning tills dess att smittorisken har klingat av, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

En av alla de som känner oro för sin situation är Marie-Noëlle Carlsson Ferrier, njurtransplanterad lågstadielärare i en skola med 500 personer. Hon säger att hon riskerar att förlora sin transplanterade njure varje gång hon får en infektion.

Känns som rysk roulette

– Ovissheten som vi i riskgrupperna lämnas i är olidlig, särskilt vi som jobbar på arbetsplatser med hög smittorisk som skola, vård och omsorg. Varje dag jag tar mig till jobbet känns som att spela rysk roulette, säger hon.

Marie-Noëlle Carlsson Ferrier beskriver en situation utan tillgång till vatten i klassrummet, med närmsta möjlighet till handtvätt är på elevtoaletten som delas av många barn. Och att hålla en meters avstånd är svårt, inte minst i matsalen där 100 lågstadiebarn äter.

– Hur kan jag skydda mig? Ingen läkare får sjukskriva mig så länge jag är arbetsför även om risken för smittan och allvarliga konsekvenser är uppenbart. Och min arbetsgivare vet inte hur den ska skydda mig, det finns inga särskilda direktiv gällande för riskgrupperna. Hur ska jag tänka i dagsläget?

Debattartikeln i DN avslutas:

Vi har kontaktat Folkhälsomyndigheten och socialdepartementet i denna fråga men ännu inte fått svar. Vi vill därför med detta upprop få myndig­heternas öra så att de kan agera snabbt och resolut så att dessa personer får det skydd de behöver.

Gör det möjligt att få smittbärarpenning för personer med nedsatt immunförsvar för att skydda dem mot smitta!

Läs hela artikeln på DN.se:

DN Debatt. ”Låt de med nedsatt immunförsvar stanna hemma med ersättning”

Lyssna på intervju med Mårten Segelmark, professor i njurmedicin, Lunds Universitet:

SR, P1 Morgon: Professorer vill ha smittskyddspeng

2020-03-17