En glad och förväntansfull förbundsstyrelse samlades för gruppfotografering efter söndagens förbundsstämma i Stockholmskommunen Haninge. Flera av ledamöterna har lång tids erfarenhet i förbundet, med rekordet av Håkan Hedman som har varit ordförande sedan 1985. Både Ulla Evensson (Sörmland) och Malin Haglund (Västerbotten) som nu valdes in har dessutom tidigare suttit i förbundsstyrelsen. Det är bara Sven Jonsson (Stockholm-Gotland) som är helt ny som ledamot.

Förbundsstämman, ledd av ordförande Anders Lönnberg, diskuterade förbundets inriktning för kommande år och beslutade om verksamhetsplan och budget. Stadgarna sågs över och ett par ändringar föreslagna av förbundsstyrelsen antogs. De mest genomgripande förändringarna innebär att verksamhetsperioden justeras från två till tre år, och att öppna upp för fler föreningar att ansluta sig till förbundet.

Här presenterar styrelseledamöterna sina hjärtefrågor (från vänster i bild):

Håkan Hedman, förbundsordförande, 72 år,  marknadsekonom, Sävedalen
Regionförening: Njurförbundet Västsverige
– Jag vill åstadkomma en jämlik njursjukvård i hela landet och att kronisk njursjukdom blir känt hos befolkningen. Det är viktigt med tidig upptäckt av njursjukdom för att bromsa förloppet. Genom att se till att det finns medel till forskningen kommer vi förhoppningsvis att kunna bota allt fler njursjukdomar i framtiden.

Ronny Ljung, ledamot, 64 år, skolbusschaufför, Rinkaby
Regionförening: Njurförbundet Sydsverige
– Jag vill arbeta för att alla njursjuka i dialys får chansen att ha dialys hemma. Var man än bor ska man få utbildning och kunna sköta dialysen hemma. Det ger en större frihet. Jag vill även arbeta för en jämlik njursjukvård i hela landet.

Ulla Evensson, vice ordförande, 58 år, gymnasielärare, Mariefred
Regionförening: Njurföreningen Sörmland
– Forskningen inom njurmedicin är en av de frågor jag brinner för. Det är viktig att hitta nya bättre mediciner och behandlingsmöjligheter. Det sociala och psykosociala faktorerna kring njursjukdom är också viktiga och glöms ofta bort i vården. Man blir ofta en journal och de andra delarna i livet kring njurpatienten glöms bort. Många tror man är frisk när man är transplanterad men man kan få följdsjukdomar och jobbiga biverkningar av medicinerna. Vården måste ta ett helhetsperspektiv kring patienten.

Björn Nilsson, vice ordförande/förbundskassör, 74 år, civilekonom, Skarpnäck
Regionförening: Njurförbundet Stockholm Gotland
– Jag instämmer i Njurförbundets vision att man ska kunna leva ett långt och rikt liv trots att man har njursjukdom och att vården ska se hela människan. Att fler ska bli transplanterade är därför viktigt. 75–80 procent av de som hamnar i njursjukdom kan inte transplanteras och det vill jag jobba för, möjliggöra att fler blir transplanterade. Det är en möjlig väg till en återgång till livskvalitet och ett bra liv.

Malin Haglund, ledamot, 37 år, lönekonsult, Umeå
Regionförening: Njurföreningen Västerbotten
– Jag brinner mest för att få till en bättre övergång med medlemmar i barn- och föräldragruppen och ungdomsgruppen, när de blivit äldre än 30 år. När du fyllt 30 år får du inte vara med i dessa grupper längre och då måste den lokala föreningen omfamna dessa medlemmar. Jag vill få in fler yngre medlemmar och föryngra förbundet. Sedan vill jag sätta Norrland på kartan i njurvården. De stora regionerna med långa avstånd har en viss problematik, viktigt är till exempel att hantera och försöka hitta lösningar på dialysresor fram och tillbaka. Donation och få folk att ta ställning är också en väldigt viktig fråga som jag brinner för.

Carina Viberg, ledamot, 54 år, ekonom, Örnsköldsvik
Regionförening: Njurföreningen Västernorrland
– För mig är organdonation den viktigaste frågan. Jag vill att vi ska sprida det budskapet så långt det går. Vi behöver fler organ och fler levande donatorer i Sverige. Jag tror att vi genom information och kampanjer och samarbeten med andra organisationer kan komma långt i denna fråga.

Mojgan Kashi, ledamot, 55 år, kemist, Vänge
Regionförening: Njurföreningen Norra Mälardalen
– Jag vill förbättra livet för de i dialys och de som är transplanterade. Forskningen är viktig för att uppnå detta. Jag vill att Njurförbundet verkar för att få in mer pengar till forskningen och till Njurfonden. Jag är vet hur viktigt arbetet för mer pengar till forskningen är och hur det kan förbättra livet för patienterna.

Sven Jonsson, ledamot, 60 år, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvård, Enskededalen
Regionförening: Njurförbundet Stockholm Gotland
– Det viktigaste för mig är att öka stödet till anhöriga runt patienterna. Jag är själv anhörig och vet hur mycket engagemang anhöriga lägger ner på sina familjemedlemmar. Sedan vill jag öka kunskaperna och tryggheten för patienter med njursvikt och öka medvetenheten i samhället om dessa frågor. Att påverka leverantörer för att förbättra tekniken med till exempel dialys är också viktigt.

Annica Schröder, ledamot, 52 år, ekonom, Heby (ej i bild)
Regionförening: Njurförbundet Norra Mälardalen
– Jag brinner för frågor om njursjukdom och barn och ungdomar samt lika vård för alla. Jag har en son som är 15 år som har kronisk njursvikt så jag lever själv nära de här frågorna. Jag vill att barn och ungdomar ska få den vård de behöver men också att vi inte tappar bort dem i helheten. Övergången från barn- till vuxenvård är viktig och måste bli bättre.