Tidigare har personer som behöver dialys kunnat boka behandling i EU/EES eller Schweiz och resa utan att själva behöva betala för dialysen. Men enligt nya regler från i år krävs ibland att resenären måste lägga ut pengarna för vården, och först i efter­hand kan få ersättning för sina utlägg. Då ett enda dialystillfälle kan kosta över 3 000 kronor kan valmöjligheten för semester utomlands krympa drastiskt.
När de nya reglerna infördes i början av 2019 var det många som oroades och det var inte helt lätt att få klarhet i vad som gällde. Det hanteras dessutom olika beroende på vilken region man tillhör.

Till att börja med har reglerna inte ändrats för utländska kliniker som accepterar EU-kortet (EHIC – ”det blå kortet”). Du kan fortfarande använda EU-kortet för dialysbehandling hos en allmänt ansluten vårdgivare. Det kan alltså även omfatta privata kliniker som har avtal med den offentliga sjukvården i landet. EU-kortet ger dig rätt till sjukvård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige, och du får betala lika mycket för vården som de som bor i landet.

Men när det gäller privata dialys­kliniker ej anslutna till offentlig vård måste patienter nu ofta ansöka hos Försäkringskassan om ett förhandsbesked. Det är ett besked om hur mycket pengar du kan få för vården, och kan ges för både privat och offentlig vård. Du ska ansöka om förhandsbesked innan du åker. När du har fått vården får du ansöka om ersättning, som alltså betalas ut i efterhand. (förhandsbesked ges ej för resor till Turkiet eller Schweiz).
Då du skickar in ansökan om förhandsbesked till Försäkringskassan ska du bifoga intyg från din läkare som säger att det går bra att du reser, plus ett intyg från den behandlande kliniken att den är beredd att ta emot dig.

I vissa regioner förekommer dock fortfarande att hemmakliniken kan skriva en betalningsförbindelse, som garanterar gästkliniken att betalning för dialysbehandlingen kommer. Gästkliniken skickar då faktura till hemmakliniken, och patienten behöver inte ligga ute med pengar.
– Inför vår medlemsresa till Kreta i september har tio resenärer, men inte alla, fått betalningsförbindelse från sina regioner, berättar Tina Pajunen som är vice ordförande i Njurförbundet och ansvarig för medlemsresorna.

Hon bekräftar att oron varit stor hos de som anmält sig till resan och att det har tagit mycket tid och kraft i anspråk att kontakta Försäkringskassans kontor i hela landet för att ta reda på vad som gäller och hjälpa resedeltagarna.
– Fortsättningsvis kommer vi att välja destination för våra resor utifrån var det finns kliniker som accepterar EU-kortet, säger Tina Pajunen, och tillägger att Njurförbundet nu arbetar för att det ska bli enklare för personer som behöver dialys att kunna resa utomlands med gästdialys.

I juni skickade Njurförbundet brev till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med ett förtydligande om att dialys är en livsuppehållande behandling och inte bör jämföras med annan sjukvårdande behandling. Förbundet uppmanar SKL att gemensamt med Försäkringskassan förenkla regelverket så att betalningsgarantier kan utfärdas snabbt och patienter inte ska behöva ligga ute med pengar.

Text: Sara Norman

Ur Njurfunk 3 2019. Läs hela tidningen här >

EU-KORTET

EU-kortet (EHIC) ger rätt till sjukvård i EU/EES-land eller Schweiz. Med det betalar du lika mycket som de som bor i landet (även patientavgift). Det kan användas för dialysbehandling hos en allmänt ansluten vårdgivare. Tänk på att i förväg kontakta kliniken, för att kontrollera att de tar emot EU-kortet, och vara säker på att få rätt utrustning/behandling.

INFO

Vid gästdialys hos privat vårdgivare som ej tar EU-kortet, hör efter med din hemregion om denna finansierar gästdialys på privat klinik. Vissa regioner gör det, och då kan din hemmaklinik skriva en betalningsförbindelse. Om regionen inte gör det kan du ansöka hos Försäkringskassan om förhandsbesked. Då får du ligga ute med pengar och ersätts för vårdkostnaden i efterhand.
Läs mer:  www.forsakringskassan.se