Psykosocialt stöd

Njursjukdom påverkar en inte bara fysiskt – även det sociala livet och hur man mår psykiskt kan förändras. Rådgivning och stödsamtal hos kurator hjälper många.

Så kan man påverkas

Att få veta att man har kronisk njursvikt kan vara omvälvande, inte minst mentalt. Ett liv med livslång behandling och förändrad vardag kan påverka på flera sätt. Det är inte ovanligt att man börjar grubbla över sin situation, hur man mår fysiskt men också psykiskt och hur det sociala livet påverkas av sjukdomen. Inte bara den njursjuke berörs, familj och vänner påverkas också. Man kan till exempel behöva hjälp med att hantera nedstämdhet och fundera över arbetslivet – behöver man gå ner i arbetstid eller rent av byta yrkesbana? Och vilken hjälp behöver de närmast anhöriga?

Få hjälp med

Det finns kuratorhjälp att få på njurmedicinska kliniker. Kuratorn kan hjälpa till med:

 • Information och rådgivning
 • Utredning och bedömning
 • Stödsamtal

Njurdagboken

Njurdagboken.se är Njurförbundets informationssida som vänder sig till personer med njursvikt och deras närstående.

På Njurdagboken.se får du:

 • Ökade kunskaper till dig och dina närstående
 • Råd och tips som underlättar din egenvård och uppmuntrar dig till att vara delaktig i din vård
 • Kunskaper som bidrar till du känner dig mer informerad, kapabel, trygg och motiverad

Läs bland annat om:

 • Njurarnas funktioner
 • Prover och provsvar
 • Läkemedel
 • Kost och motion
 • Behandlingsalternativ

Njurdagboken är framtagen i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Universitets­sjukhuset i Linköping. Innehållet är skrivet och sammanställt av läkare och sjuksköterskor.

Läs mer på Njurdagboken.se