Situationen blir allt svårare för alla som inte kan gå till arbetet av oro för att smittas av coronaviruset. Trots att de politiska partierna är överens om att en form av ersättning till riskgrupper behövs drar förslaget om smittskyddspeng ut på tiden.

Det har nu gått över en månad sedan riksdagens socialutskott kom överens om att ta fram en ny lag om smittskyddspeng till grupper som riskerar att bli särskilt sjuka av coronaviruset. Njurförbundet får dagligen frågor från oroade medlemmar. Många som inte har möjlighet att arbeta hemifrån har valt att stanna hemma genom att ta ut semester eller tjänstledighet.

– Vi känner med alla medlemmar och övriga riskgrupper. Det är svårt att se att det ska behöva ta sådan tid att hitta en lösning när man har varit snabb att ta fram kostsamma förslag för att lösa andra problem under coronakrisen, säger Njurförbundets ordförande Håkan Hedman.

Håkan Hedman träffade socialminister Lena Hallengren under ett webbmöte den 13 maj och passade på att ställa frågan varför smittskyddspengen dröjer när alla partier i socialutskottet varit positiva.

– Det handlar inte om pengar, det är frågan om principer så att det blir juridiskt hållbart som tar tid att utreda, svarade Lena Hallengren.

Det kan vara cirka 200 000 personer som kan vara aktuella för att få smiddskyddspeng, och omfattningen innebär ett problem i sig.

– Det kan innebära att kanske 300 000 söker ersättning, vilket skulle ta lång tid för Försäkringskassan att administrera, sa Lena Hallengren, men tillade att hon ändå tror att det kommer ett förslag inom kort.

Om närstående till personer i riskgrupp kommer att omfattas av förslaget är dock inte säkert.

Ett par som lever under stress i väntan på en lösning är Karin och Ronny Holmberg i Marstrand. Ronny Holmberg är njurtransplanterad och har nedsatt immunförsvar. Han arbetar på en lotsbåt men av rädsla för att bli smittad har han inte gått till arbetet på sex veckor. Hittills har han löst det med kompledighet och förlängt lediga veckor genom justeringar i skiftschemat, men nu går det snart inte längre. Under den här perioden har han och hustrun dessutom varit särbo för att hon, som arbetar som undersköterska, inte ska smitta honom.

– Det är en väldig stress som är påfrestande. Mest är jag naturligtvis orolig för min man, men vi är också frustrerade eftersom vi har sett att de har varit snabba med andra åtgärder och tycker det är konstigt att det aldrig kommer något regeringsförslag om smiddskyddspeng, säger Karin Holmberg.

2020-05-13

FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET