Amelie Ersmarkers Minnesfond

Barn och unga kan söka bidrag för resor och rekreation.

Amelie Ersmarkers minnesfond bildades hösten 2005 till minne av Amelie som avled i augusti 2002. Amelie var njursjuk sedan födseln och var transplanterad två gånger. Amelie blev 18 år. Amelie älskade att resa och sökte själv flera gånger ur olika fonder för att finansiera och uppfylla sina drömmar. I stället för blommor till Amelies begravning bad familjen om pengar för att kunna starta en fond till hennes minne.

Medel kan sökas av barn och ungdomar upp till 18 år som vill ha rekreation tillsammans med sin familj, eller av ungdomar som vill resa själva. För detta kan man söka upp till 5 000 kronor.

Medel kan även sökas för att ha en annorlunda dag som förgyller tillvaron, om man av olika anledningar inte kan göra en resa, till exempel ”handla på stan vad du vill”, åka på nöjespark, kanske gå ut för att äta på fin restaurang, ja allt som kan förgylla tillvaron. Då kan man söka upp till 1 000 kronor.

Du måste ha varit medlem i Njurförbundet i minst ett år för att kunna söka.

Ansök

Sista ansökningsdag: 28 februari

Ansökningsblankett

Bidrag kan sättas in på Njurförbundets plusgirokonto 253067-3 eller bankgirokonto 690-1334

Betalningsmottagare: Amelie Ersmarkers minnesfond.

Stadgar amelies minnesfond