Niclas och Mattias minnesfond

Stiftelsen Niclas och Mattias minnesfond förvaltas av Njurföreningen Norra Mälardalen. Njursviktiga och transplanterade från hela landet är välkomna att söka, men personer från Västmanland och Uppsala län kan prioriteras.

Fonden fördelar ekonomiskt stöd enligt följande kriterier:

  • Rekreation och kursverksamhet till unga njursviktiga/transplanterade och deras anhöriga
  • Rekreation till äldre ensamstående njursviktiga/transplanterade
  • Rekreation till övriga njursviktiga/transplanterade

Ansök

Skriftlig ansökan skickas till Njurföreningen Norra Mälardalen. Läs mer på föreningens hemsida >

Läs en artikel om Niclas och Mattias Larsen publicerad i Njurfunk nr 2/2019.