Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys

Njurförbundet initierade 2015 ett samarbete med Svensk Njurmedicinsk förening (SNF) och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF). Den gemensamma uppfattningen var att betydligt fler personer som har dialys har goda förutsättningar att kunna sköta sin behandling helt själv, eller med minimal assistans av sjukvårdspersonal, än vad som sker idag.

Dokument

Samarbetet har mynnat ut i ett nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys, som blev färdigt 2019. Syftet med vårdprogrammet är att skapa nationella riktlinjer som ska ersätta alla de regionala och lokala vårdprogram som tillämpas. Här kan du ladda ned dokumentet med bilagor.

Ladda ned Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys

Bilagor

Till dokumentet Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys hör sju bilagor. Bilagorna 1-5 är bifogade i dokumentet. Bilagorna 6-7 ligger separat för nedladdning här:

Bilaga 6 Hemdialys i Sverige och effekter på arbetsmarknadsutfall och hälso- och sjukvårdskostnader
Bilaga 7 PM – juridiska förutsättningar för egenvårdsbeslut vid dialysbehandling