Samma helg som Njurförbundet samlat cirka 80 personer från hela landet att fira organisationens 50-årsjubileum på Ekerö utanför Stockholm hölls förbundsstämma den 12 maj. Stämman samlade 37 ombud från norr till söder som tillsammans med förbundsstyrelsen beslutade om verksamheten de kommande två åren. Ordförande för stämman var Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet Hjärt-Lung.

Vid stämman behandlades nio motioner, där ett förslag om att undersöka förutsättningar för bidrag till nystartade föreningar bifölls. Flera viktiga diskussioner hölls under stämman. Bland annat lyftes frågan om bristen på njurläkare av ett ombud och det beslutades att lägga till ett stycke om det i verksamhetsplanen (se nedan).

Håkan Hedman valdes om till ordförande och två nya ledamöter valdes in: Carina Viberg och Ann-Christine Magnusson. Avgående ledamöter Lars Åke Pellborn och Ulla Evensson avtackades.

UPPDATERAT 2019-06-13
Vid förbundsstyrelsens möte 2019-06-11 beslutades att lägga till följande text till Njurförbundets verksamhetsplan 2019-2021: ”Njurförbundet ska verka för att fler specialister utbildas för klinisk verksamhet inom njurmedicin och att lärosätena har tillräcklig kompetens och utbildningsresurser.”

Protokoll förbundsstämma 2019

Handlingarna finns här

Njurförbundets förbundsstyrelse 2019–2021

Omval:
Håkan Hedman, Västsverige, förbundsordförande
Tina Pajunen, Västsverige, vice förbundsordförande
Björn Nilsson, Stockholm, vice förbundsordförande/förbundskassör
Rose-Marie Arnviken Litbo, Kalmar
Henrik Eriksson, Västsverige
Mojgan Kashi, Norra Mälardalen
Ronny Ljung, Sydsverige

Nyval:
Carina Viberg, Västernorrland
Ann-Christine Magnusson, Norrbotten