Kontakta Njurföreningen i Västernorrland

Föreningen Bg 165 – 0845
Fonden Bg 165 – 0902

Styrelsen

Ordförande
Carina Viberg
Lasarettsgatan 21B
891 32 Örnsköldsvik
070-575 17 85
carina.viberg@icloud.com

Vice ordförande
Per-Olof Karlsson
Björstagatan 18
872 34 Kramfors
0612-14072
070-307 99 60
perolof.karlsson@kramnet.se

Sekreterare
Lars Eriksson
Västeralnäs 305
894 91 Själevad
070-395 28 12
0660-37 90 06
eriksson.lars.g@gmail.com

Kassör
K-G Eriksson
Hammarvägen 1 D
892 31 Domsjö
070-259 17 98
eriksson.k.g@gmail.com

Fondansvarig
Rosita Bylund
Slätängsvägen 20
892 34 Domsjö
070-231 91 25
rositabylund@spray.se

Ledamot
Åke Johansson
ake.s.johansson@telia.com

Suppleant
Elin Mattsson Palm
Norbergsvägen 3
856 53 Sundsvall
070-285 36 66
elin.mattsson@gmail.com

Suppleant
Niklas Andersson
Nackstavägen 50B
853 52 Sundsvall
070-252 21 18
sirnicke@icloud.com