Njurföreningen i Västernorrlands fond

Njurföreningen i Västernorrland har en fond vars ändamål är att inom Västernorrlands läns landstingsområde stödja utveckling och forskning avseende njurarnas sjukdomstillstånd. Därutöver ska fonden stödja patientfrämjande åtgärder.

Stipendier avseende utbildning, forskning och patientfrämjande åtgärder utdelas till patienter och personal inom njursjukvården.

Stöd till fondens verksamhet sker lämpligast genom bidrag och donationer till fondens bankgiro 165 – 0902.

Det går också bra att testamentera till fonden. För mera information, kontakta den fondansvarige eller föreningens ordförande.

Bidragsansökan
(rehabilitering etc gällande medlem)

Stadgar