Njurförbundet Norrbotten

På gång: ÅRSMÖTE den 22 mars. Läs mer under “AKTIVITETER”.

Njurförbundet Norrbottens Plusgiro 84 00 94-7.

Medlemsavgifter från och med 2018:

  • Enskild medlem 200 kr/år
  • Familj två eller fler 400 kr/år
  • Barn och ungdom t.o.m. 17 år 40 kr/år
  • Medlemmar över 90 år (gratis)
  • Nya medlemmar betalar halv avgift första året

Bli medlem

Kontaktombud

Njurförbundet Norrbotten samarbetar med njursjukvården och på följande sjukhus finns kontaktombud:

Sunderby Sjukhus
Ann Lidman, 0920 – 28 26 32
Dialysmottagningen Sunderby Sjukhus
ann.lidman@norrbotten.se

Gällivare Sjukhus
Gunnel Berg, 0970 – 195 99
Dialysmottagningen Gällivare Sjukhus, Källgatan 14, 982 82 GÄLLIVARE
gunnel.berg@nll.se

Kalix Sjukhus
Lisa Christiansen, 0923 – 765 99
Dialysmottagningen Kalix Sjukhus, Skolgatan 1, 952 32 KALIX
lisa.christiansen@nll.se

Piteå Sjukhus
Catrine Berglund, 0911 – 751 00
Dialysmottagning Piteå, Älvdals Sjukhus, Lasarettv. 14, 941 28 PITEÅ
catrine.berglund@nll.se

Kiruna Sjukhus
Carina Kero Esberg, 0980 733 22
Dialysmottagning Kiruna Sjukhus, Box 805, 981 28 KIRUNA
carina.keroesberg@norrbotten.se