Om Njurdagboken

En sida för dig som har njursvikt

Njurdagboken vänder sig till dig som har njursvikt, och även till närstående och övriga intresserade. För dig som har dialysbehandling eller är njurtransplanterad hoppas vi i framtiden kunna komplettera denna sida med mer information om frågor som mer ingående berör dessa behandlingsområden.

Syftet med Njurdagboken är att:

  • Ge dig och dina närstående ökade kunskaper, råd och tips om njursvikt
  • Underlätta din egenvård och uppmuntra dig till att vara delaktig i din vård
  • Bidra med kunskaper som kan underlätta för dig att leva med kronisk njursvikt och bidra till att få dig att känna dig mer informerad, kapabel, trygg och motiverad

Vi hoppas att Njurdagboken ska vara till nytta för dig och att sidan kan fungera som ett hjälpmedel och ett komplement till dina kontakter med hälso- och sjukvården. Njurdagboken är indelad i olika flikar för olika områden, som du finner i menyn.

Här kan du läsa om bl.a. njurarnas funktioner, njursvikt, behandlingar och egenvård. Under fliken Min hälsodagbok kan du skriva ut och fylla i din egen hälsodagbok. Där kan du notera och följa olika hälsoparametrar, formulera mål för livsstilsförändring, föra träningsdagbok m.m. Det kan vara bra att ha som underlag när du träffar din läkare eller sjuksköterska. Berätta då gärna att du använt Njurdagboken på nätet.

Ett tips är att du skapar en ”Hälsopärm”. I denna kan du samla de blad som finns under fliken Min hälsodagbok. Där kan du även ha annat som t.ex. informationshäften, kallelser, undersökningssvar, provsvar och aktuell läkemedelslista.

Njurdagboken kan lära dig mer, ge ett extra stöd och svara på frågor kring sjukdomen. Med hjälp av Njurdagboken har du tillgång till information när och var du vill. Du får tips om hur du själv kan påverka ditt välmående, en ordlista över ord som ofta förekommer när man läser om njursjukdom och kontaktuppgifter till patientföreningar. Njurdagboken ska finnas där som ett stöd för dig, underlätta och uppmuntra dig att vara aktiv och delaktig i din vård.

Nedsatt njurfunktion är relativt vanligt. Man räknar med att ca 10 % av den vuxna befolkningen har nedsatt njurfunktion. I Sverige finns drygt 9000 personer, som lever med dialys eller njurtransplantation pga. svår njursvikt, s.k. njurersättningsbehandling. I Sverige tillkommer varje år ca 1100 personer i denna behandling.

Njurdagboken är framtagen i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping. Njurdagboken publicerades i bokform 2004. År 2009 lanserades den som hemsida, och 2014 tog Njurförbundet över rollen som utgivare.

Ladda ned informationsblad om Njurdagboken >