Kostråd för olika stadier av njursvikt

Lätt nedsatt eller måttlig njursvikt (stadium 1-3)

Vid lätt nedsatt eller måttlig njursvikt gäller samma kostråd som för allmänheten, dvs. att äta en varierad och väl balanserad kost. Bra matvanor är viktigt för att må bra, både nu och i framtiden.

Med balanserad kost menas bl.a. att:

  • Mängden energi är väl avvägd för att undvika under- eller övervikt. Det är också viktigt att proteinnivån hålls på en normal nivå, som ungefär motsvarar rekommenderat dagligt intag för friska vuxna enligt Nordiska Näringsrekommendationer.
  • Exempel på väl avvägda portioner finner du på denna länk: Tallriksmodellen
  • Intaget av salt och fett begränsas till rekommenderade nivåer
  • Kosten innehåller en viss mängd fibrer från bl. a frukt och grönsaker

Ovan rekommenderade normalnivå för protein innebär för många en minskning. Vid en kostomläggning är det viktigt att energi- och proteinintaget inte blir för lågt, vilket kan få negativa konsekvenser. Om du är osäker på hur du kan genomföra kostomläggningen kan du kontakta din läkare för eventuell kontakt med en dietist.

Riktlinjer för en väl balanserad kost finns till för att uppmuntra till hälsosamma matvanor. Riktlinjerna syftar också till att minimera risken att utveckla kostrelaterade sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdom, fetma, diabetes, stroke, högt blodtryck och cancer. De kost- och livsstilsråd som finns för dessa tillstånd är i högsta grad relevanta också för att förebygga eller minska risker och komplikationer förknippade med kronisk njursvikt.

På livsmedelsverkets (SLV) hemsida kan du läsa mer om hälsofrämjande råd, näringsrekommendationer och ”Maten och vår hälsa”: Matvanor, hälsa & miljö

Svår njursvikt (stadium 4-5)

Vid svår njursvikt, dvs. när njurfunktionen är mindre än 25 % kan proteinreducerad kost vara en viktig del i behandlingen. Det ordineras i så fall av din läkare.

Textansvarig för denna sida: Linda Ersten, Catarina Hellmers Larsson, Helén Lönnberg, Leg. dietister

Läs mer under: Proteinreducerad kost